Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thu Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chàng Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Thất
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 454 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2235 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này