Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Triển
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngtrien81
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoài Thượng
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Đình Triển, Vũ Kim Phượng
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2083 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 21 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40677 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này