Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Đoàn Quang Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Quảng Hoà
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Giới thiệu Giải nhì IOE cấp tỉnh lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 65 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này