Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Đoàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tế Tiêu
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 550 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 65633 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này