Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Helio Michael
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hải Đình
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 638 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3131 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này