Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Vĩnh Trường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vinhtruong03
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Trung
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Là giáo viên giỏi nhiều năm liên tục, có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Luôn muốn làm bạn với mọi người để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và tình cảm
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thành
Đã đưa lên 188 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 416 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 85 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68182 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này