Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thoả
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/10A_DTH
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đặng Thúc Hứa
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Huệ
Đã đưa lên 50 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1391 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 129 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10703 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này