Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đào Kiên Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoacoi9
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Bằng Mặc
Quận/huyện Huyện Chi Lăng
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nông Trường Phi, Hoàng Đức Thịnh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 470 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này