Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Bình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranvanbinhtv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Đức
Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Huỳnh Huệ Minh, Trang Phuoc
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2388 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9969 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này