Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tuần 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Luyến
Ngày gửi: 21h:27' 30-09-2017
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người

Tuần:7
Tiết:7
Ngày dạy: /10/2017
1/ MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu:
1.1:Kiến thức :
( Hoạt động 1:
- HS biết: Một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.
( Hoạt động 2:
- HS biết: Nêu được một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.
- HS hiểu: Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc .
( Hoạt động 3:
- HS biết: Làm các bài tập nhận biết về biểu hiện của việc kế thừa và phát huy một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc .
1.2:Kĩ năng:
- HS thực hiện được: Kế thừa và phát huy một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc .
- HS thực hiện thành thạo: Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
1.3:Thái độ:
- HS có thói quen: Có những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- HS có tính cách: Có thái độ tôn trọng, tự hào, bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Tích hợp giáo dục kĩ năng sống:
+ Kỹ năng xác định giá trị của các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển đất nước
+ Kỹ năng trình bày suy nghĩ của bản thân về các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện bản thân phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin về các truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các hoạt động bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc do nhà trường địa phương tổ chức.
- Tích hợp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh: Bác Hồ không những tiếp nhận truyền thống đạo đức của dân tộc như yêu quê hương đất nước, nhân ái, khoan dung, nhân nghĩa, cần cù lao động , giản dị, tiết kiệm, giữ chữ tín, liêm khiết, chí công vô tư, khiêm tốn… mà còn phát huy truyền thống đó bằng cách thực hiện tốt các giá trị đạo đức dân tộc nên đã trở thành tấm gương đạo đức trong sáng cao đẹp tỏa sáng để mọi người noi theo.
2. Nội dung học tập:
- Nội dung 1: Đặt vấn đề.
- Nội dung 2: Nội dung bài học.
- Nội dung 3: Bài tập.
3. Chuẩn bị:
3.1: Giáo viên: Ca dao, ngữ thành ngữ nói về truyền thống dân tộc. Một số trang ảnh nói về các ngành nghề truyền thống dân tộc như tranh Đông Hồ... ( Sưu tầm )
3.2: Học sinh: Đọc phần đặt vấn đề, tìm hiểu nội dung bài học và bài tập,
sắm vai, tìm ca dao, tục ngữ…
Sưu tầm số câu Ca dao, ngữ thành ngữ nói về truyền thống dân tộc. Một số trang ảnh nói về các ngành nghề truyền thống dân tộc.
4. Tổ chức các hoạt động học tập:
4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút)
9A1: 9A2: 9A3:
4.2:Kiểm tra miệng: ( 5 phút)
( Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu 1/ Em hiểu thế nào là hợp tác? Sự hợp tác dựa trên nguyên tắc nào ? Sự hợp tác Ý nghĩa như thế nào? ( 10đ )
* Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích chung. ( 3đ )
* Nguyên tắc hợp tác:
Dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi. ( 2đ )
Không làm phương hại đến lợi ích của người khác. ( 2đ )
* Ý nghĩa. - Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu. ( 1đ )
- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển. ( 1đ )
- Đạt mục tiêu hoà bình cho toàn nhân loại. ( 1đ )
HS 2:
( Em biết gì về những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đối ngoại?( 6đ )
( Chủ trương của Đảng và Nhà nước: Coi trọng tăng cường hợp tác nhưng phải đúng nguyên tắc….( nêu rõ các nguyên tắc theo nội dung sgk mục 3/22 ) ( 6đ )
( Bài tập: ( 2đ )
( Em đồng ý vời ý kiến nào sau đây:
Học tập là việc của từng người không cần phải hợp tác trao đổi.
Cần trao đổi hợp tác với bạn bè khi gặp khó khăn.
Không nên ỷ lại trông chờ vào người khác.
Dùng hàng ngoại tốt hơn
 
Gửi ý kiến