Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 10. Conservation

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thuận
Ngày gửi: 20h:20' 07-02-2012
Dung lượng: 14.6 KB
Số lượt tải: 509
Số lượt thích: 0 người
UNIT 10 - CONSERVATION

A. READING
- conserve (v) bảo tồn
- conservation (n) sự bảo tồn
- destroy (v) tàn phá, phá hủy
- variety (n) sự đa dạng
- species (n) loài
- eliminate (v) = remove / get rid of loại bỏ
- cancer (n) bệnh ung thư
- heart disease bệnh tim
- sickness (n) – sick (a) bệnh
- hydroelectric dam đập thủy điện
- provide (v) cung cấp
- power (n) điện
- play a part in đóng vai trò
- circulation (n) sự tuần hoàn
- run off chảy, trôi đi
- valuable (a) có giá trị
- rapid = quick / fast nhanh
- damage (n, v) (sự) hư hỏng, tổn thất
- threaten (v) đe dọa
- disappearance (n) sự biến mất
- search for tìm kiếm
- vegetation(n) thực vật
- erosion (n) sự xoáy mòn
Task 1: page 105 in the textbook
Task 2: (page 106 in the textbook) True / False statements
Task 3: Choose the best answers.
1. Why are the plants and animals precious?
A. Because we can sell them at a high price.
B. Because they can be used to cure serious diseases
C. Because plants can cause cancer, AIDS and heart diseases.
D. Because animals can be kept in the zoos for people to observe.
2. About 5,000 species of plants and animals are eliminated every year.
A. discovered B. found C. removed D. get rid of
3. Trees, grasses and other plant life must be conserved.
A. protected B. killed C. provided D. destroyed
4. We are doing a lot of ---------------- to the environment.
A. study B. discovery C. damages D. damage
5. What can we do to protect the environment?
A. Pollute the rivers and seas B. Make the plants and animals disappear
C. Cut trees and kill animals D. Stop doing what can doing harm to the environment
6. What can be inferred from the reading text?
A. Floods are caused by a lot trees being cut down.
B. Plants are more important than water.
C. We should protect animals by keeping them at home.
D. The scientists can’t do anything to protect the nature.

B. SPEAKING
Vocabulary
- endangered species các loài bị nguy hiểm
- reconstruct (v) tái tạo, xây dựng lại
- reconstruction (n) sư xây dựng lại
- breed (v) nuôi nấng
- gorilla (n) con khỉ
Pair work: Ask and answer (task 1, page 106)
Task 2: Pair work
Advantages
Disadvantages

- animals may have better food
- endangered animals can develop
- animals can live in natural environment
- children can visit the animals to know more about their life
- it is expensive to reconstruct animals’ natural environment
- it is expensive to remain the zoo’s activities
- keepers may be in danger
- keepers can be injured or even killed


S1: I think zoos of the new kind are very good for animals because -----------------------------
S2: Yes, I believe so. But -------------------------
S1: I suppose you are right. However, ---------------------
S2: May be you are right.
C. LISTENING
Vocabulary
- forest (n) rừng
- forester (n) người trông coi rừng
- campfire (n) lửa trại
- awful (a) khủng khiếp
- heap of leave đống lá khô
- unpleasant (a) # pleasant (a) không vui # vui
- wood (n) gỗ, rừng
- wildlife (n) động vật hoang dã
- spread (v) lan tràn
Task 1, 2, 3 in the textbook (page 108)
D. WRITING
A letter of invitation: Thư mời
Expressions:
Let’s + V1 Ex: Let’s go to the cinema tonight.
Why don’t you + V1?
Can you + V1?
Shall we + V1?
Why don’t we + V1?
Would you like + to-inf?
Are you free + to-inf?
Do you feel like + V-ing?
How about + V-ing?
The structure of the letter: Cấu trúc của thư mời
Trong thư mời cần cung cấp thông tin về:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓