Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tự đánh giá BDTX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:21' 22-04-2015
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐỨC
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNghĩa Đức, ngày 20 tháng 4  năm 2015BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BDTX
NĂM HỌC 2014 - 2015

Họ và tên: Nguyễn Xuân Đồng
Năm sinh: 4/1/1969
Trình độ chuyên môn: Đại học
Tổ: Khoa học xã hội
Nhiệm vụ được giao: Tổ trưởng, Dạy văn 8.

I. Đặc điểm Tình hình:
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm của tổ, nhóm, ban giám hiệu
Có máy vi tính, kết nối internet.
2. Khó khăn:
Dạy nhiều tiết
- Việc thực hiện kế hoạch giáo dục và các hoạt động trong nhà trường theo yêu cầu nhiệm vụ năm học chiếm thời gian khá nhiều của giáo viên, nên quỹ thời gian dành cho công tác BDTX của giáo viên còn hạn hẹp.
II. Kết quả:
1.     Xây dựng kế hoạch:
* Kế hoạch cá nhân:
 - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của nhà trường.
 - Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 - Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…
*  Kế hoạch của tổ chuyên môn:
- Thực hiện nội dung bồi dưỡng 1, 2 theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ, tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong tổ, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
- Tổ chức đăng kí các module tự chọn cho giáo viên.

2. Triển khai thực hiện BDTX:
 * Nội dung 1: (gồm 30 tiết) Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo theo các cấp học..
 + Tự học, tự tìm hiểu:
+ Số lượng chuyên đề: 3
-  Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung ở hội đồng sư phạm nhằm Nắm vững và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Nghệ An
-  Năm bắt được nội dung các văn bản để vận dụng vào nhiệm vụ năm học của bản thân, đơn vị và ngành.
- Nắm vững và thực hiện nghiêm túc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Bộ GD, sở GD & ĐT Nghệ An và Phòng GD & ĐT Nghĩa Đàn.
* Nội dung 2: (gồm 30 tiết) là nội dung bắt buộc do Sở GD&ĐT quy định, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục các cấp học.
   Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Sở GD&ĐT Nghệ An và của phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn. Đối với giáo viên trung học cơ sở bồi dưỡng những nội dung sau :

TT
Nội dung BDTX
Số tiết
Hình thức BDTX

1
Nhiệm vụ năm học
5
Tự  bồi dưỡng

2
Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề liên môn 
5
Tập trung

3
TTCM cấp THCS về đổi mới sinh hoạt tổ qua nghiên cứu bài học
5
Tập trung

4
Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của 9 môn học
5
Tập trung

5
Công tác chủ nhiệm
5
Tập trung

6
Xây dựng chương trình môn học
5
Tập trung


+ Nôi dung chuyên đề:  06
+  Hình thức thực hiện:
- Học tập trung
 - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
 - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn.
 -  Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
  - BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
* Nội dung 3: ( Gồm 60 tiết): Nội dung tự chon: 4 module.
Mô đun
Tên nội dung bồi dưỡng
Số tiết
Thời gian học tập
Lý thuyết
Thực hành

THCS
19
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
15
5
10

THCS
20
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
15
5
10

THCS
25
Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS
1. Vai trị của tổng kết kinh nghiệm vá SKKN trong dạy học, giáo dục
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
3. Thực hiện viết SKKN
15
5
10

THCS
32
Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
1. Vai trị của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục

15

5

10


Hình thức học tập: Tự học.
Kết quả: Hoàn thành nội dung học tập theo đúng kế hoạch đã đề ra.
* Các chuyên đề khác: Tham gia đầy đủ các chuyên đề tập huấn của phòng.

3. Tự đánh giá, xếp loại:

KQ đánh giá
Cả năm


ND1
ND2
ND3
TỔNG
ĐTB
XL

Kết quả tự đánh giá của cá nhân
9,5
9,5
9,5
28,5
9,5
Giỏi

Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn
9,5
9,5
9,5
28,5
9,5
Giỏi

Kết quả xếp loại của nhà trường
9,5
9,5
9,5
28,5
9,5
GiỏiHIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Trương Đình Thiện Nguyễn Xuân Đồng
 
Gửi ý kiến