Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm môn Toán lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nhựt
Ngày gửi: 21h:29' 14-11-2018
Dung lượng: 497.5 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
216 câu trắc nghiệm Toán lớp 3
Câu 1. Cho dãy số liệu: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17
Dãy trên có tất cả:
A. 11 số B. 9 số C. 8 số D. 10 số
Câu 2. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 
A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác
C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác
Câu 3. Tổng của 47 856 và 35 687 là:
A. 83433 B. 82443 C. 83543 D. 82543
Câu 4. Cho A = a5c6 + 4b7d và B = abcd + 4567 Hãy so sánh A với B
A. A = B B. A > B C. B > A D. A < B
Câu 5. Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …
A. 1000 B. 1234 C. 2007 D. 100
Câu 6. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.
A. 3 viên B. 5 viên C. 4 viên D. 6 viên
Câu 7. 
Hình trên có số đoạn thẳng là:
A. 13 đoạn B. 16 đoạn C. 15 đoạn D. 18 đoạn
Câu 8. 9m 4cm= … cm
A. 94 cm B. 940 cm C. 904cm D. 9004 cm
Câu 9. 
AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:
A. 36 cm² B. 20 cm² C. 65 cm² D. 45 cm
Câu 10. Dùng 4 chữ số lẻ: 1, 3, 5, 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số:
A. 24 số B. 30 số C. 18 số D. 12 số
Câu 11. 4m 4 dm = ................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
A. 440 B. 44 C. 404 D. 444
Câu 12. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?
A. 720m B. 640m C. 800m D. 900m
Câu 13. Tìm x biết: 8462 - x = 762
A. x = 8700 B. x = 6700 C. x = 7600 D. x = 7700
Câu 14. Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần?
A. Thứ tư. B. Thứ sáu. C. Thứ năm. D. Thứ bẩy.
Câu 15. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:
A. 1011 B. 1001 C. 1000 D. 1111
Câu 16. Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau
A. 20 số B. 16 số C. 12 số D. 10 số
Câu 17. Số lẻ liền sau số 2007 là:
A. 2008 B. 2009 C. 2017 D. 2005
Câu 18. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn  số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?
A. 8 con B. 10 con C. 12 con D. 22 con
Câu 19. Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi
A. 33 tuổi B. 35 tuổi C. 34 tuổi D. 25 tuổi
Câu 20. Các phép tính dưới đây, phép tính nào là đúng:
A. a : 1 = a B. b : 1 = 1 C. a : 0 = 0 D. 1 : b = b
Câu 21. 
Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:
A. 7 tam giác, 6 tứ giác. B. 7 tam giác, 5 tứ giác. C. 7 tam giác, 7 tứ giác. D. 6 tam giác, 5 tứ giác.
Câu 22. Hiệu của số lớn nhất
 
Gửi ý kiến