Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Trắc nghiệm Công nghệ 8: Vẽ kỹ thuật

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Huỳnh
Ngày gửi: 20h:17' 09-04-2008
Dung lượng: 264.5 KB
Số lượt tải: 643
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - PHẦN VẼ KỸ THUẬT
Trong quá trình sản xuất, muốn làm ra sản phẩm cơ khí phải có:
Bản vẽ xây dựng b. Bản vẽ mỹ thuật
c. Bản vẽ kỹ thuật d. Cả a, b, c đều đúng
Bản vẽ kỹ thuật là:
Ngôn ngữ riêng dùng trong kỹ thuật
Ngôn ngữ chung dùng trong kỹ thuật
Ngôn ngữ riêng dùng trong ngành cơ khí
Cả a, b, c đều sai
Trong sản xuất và đời sống, bản vẽ kỹ thuật được dùng để:
Trang trí mỹ thuật
Diễn tả ý nghĩ bằng hình vẽ
Mô tả các hiện tượng tự nhiên
Cả a, b, c đều sai
Hình chiếu của một vật thể là:
Phần thấy của vật đối với mp hình chiếu
Phần thấy của vật đối với người quan sát
Phần thấy của vật đối với mp bản vẽ
Cả a, b, c đều sai
Vẽ kỹ thuật sử dụng các phép chiếu:
a. Vuông góc b. Xuyên tâm
c. Song song d. Cả a, b, c đều đúng
Phép chiếu xuyên tâm là phép chiếu có:
Có các tia chiếu song song với nhau
Có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
Có các tia chiếu đồng quy tại tâm chiếu
Cả a, b, c đều sai
Phép chiếu xuyên tâm là cơ sở để:
Xây dựng hình chiếu trục đo
Xây dựng hình chiếu phối cảnh
Xây dựng hình chiếu vuông góc
Hai câu a và c đúng
Phép chiếu song song là phép chiếu có:
Các tia chiếu song song với nhau
Các tia chiếu đồng quy tại tâm chiếu
Các tia chiếu vuông góc với mp
hình chiếu
Cả a, b, c đều sai
Phép chiếu vuông góc là phép chiếu:
Có các tia chiếu song song với nhau
Có các tia chiếu vuông góc với mp
hình chiếu
Có các tia chiếu đồng quy tại tâm chiếu
Cả a, b, c đều sai
Trong phép chiếu xuyên tâm hai đường thẳng song song có thể được chiếu thành:
Hai đường thẳng song song
Hai đường thẳng giao nhau tại điểm
Hai đường thẳng chồng khít lên nhau
Cả a, b, c đều sai
Phép chiếu song song là cơ sở để:
Xây dựng hình chiếu trục đo
Xây dựng hình chiếu phối cảnh
Xây dựng hình chiếu vuông góc
Hai câu a và c đúng
Phép chiếu vuông góc là cơ sở để:
Xây dựng hình chiếu trục đo
Xây dựng hình chiếu phối cảnh
Xây dựng hình chiếu vuông góc
Hai câu a và c đúng
Hình chiếu vuông góc của một vật thể gồm:
a. Hình chiếu đứng
b. Hình chiếu cạnh
c. Hình chiếu bằng
d. Cả a, b, c đều đúng
Vị trí hình chiếu đứng ở trên bản vẽ là:
Ở góc trên bên trái bản vẽ
Ở góc trên bên phải bản vẽ
Ở góc dưới bên trái bản vẽ
Ở góc dưới bên phải bản vẽ
Vị trí hình chiếu bằng ở trên bản vẽ là:
Ở góc trên bên trái bản vẽ
Ở góc dưới bên phải bản vẽ
Ở góc dưới bên trái bản vẽ
Ở góc trên bên phải bản vẽ
Vị trí hình chiếu cạnh ở trên bản vẽ là:
Ở góc trên bên trái bản vẽ
Ở góc dưới bên trái bản vẽ
Ở góc trên bên phải bản vẽ
Ở góc dưới bên phải bản vẽ
Hình chiếu đứng có hướng chiếu:
Từ trước tới b. Từ trên xuống
c. Từ trái sang d. Cả a, b, c đều sai
Hình chiếu bằng có hướng chiếu:
Từ trước tới b. Từ trái sang
c. Từ trên xuống d. Cả a, b, c đều sai
Hình chiếu cạnh có hướng chiếu:
Từ trên xuống b. Từ trước tới
Từ trái sang d. Cả a, b, c đều sai
Trong phép chiếu vuông góc, vật thể được đặt ở:
Giữa người quan sát và mp hình chiếu
Trước người quan sát và mp hình chiếu
Sau người quan sát và mp hình chiếu
Cả a, b, c đều sai
Để biểu diễn vật thể, người ta chiếu vuông góc vật thể lên:
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu cạnh
Cả a, b, c đều đúng
Bề mặt của vật thể có hình chiếu thể hiện độ lớn thật khi bề mặt này:
Song song với mặt phẳng hình chiếu
Vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
Xiên góc với mặt phẳng hình chiếu
Cả a, b, c đều đúng
Cạnh của vật thể có hình chiếu là một điểm khi cạnh này:
Xiên góc với mặt phẳng hình chiếu
Song song với mặt phẳng hình chiếu
Vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
Trùng với mặt phẳng hình chiếu
Vì sao cần phải có tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật:
Cần qui định rõ để người sử dụng bản vẽ không hiểu sai
Cần biểu diễn chính xác các vật thể bằng hình biểu diễn
Cần thống nhất để người sử dụng bản vẽ không hiểu sai
Hai câu a và c đúng
Bản vẽ kỹ thuật phải vẽ theo các khổ giấy nhất định nhằm:
Dễ chọn lựa khổ giấy để vẽ với các tỉ lệ khác nhau
Quản lý có hệ thống các tập bản vẽ theo khổ giấy
Thống nhất quản lý và tiết kiệm giấy trong sản xuất
Cả a, b, c đều đúng
Trên khung tên của bản vẽ, tỉ lệ được ký hiệu là:
TỈ LỆ 3 : 1
TỈ LỆ 1 / 2
TỈ LỆ 1 : 5
Cả a, b, c đều sai
Trên khung tên của bản vẽ, tỉ lệ được ký hiệu là :
a. TỈ LỆ 1 : 3 b. TỈ LỆ 2 / 1
c. Tỉ lệ 4 :1 d. Cả a, b, c đều sai
Tỉ lệ của bản vẽ là tỉ số giữa:
KT thật của vật thể với KT đo trên hình vẽ
KT đo trên hình vẽ với KT thật của vật thể
KT thật của vật thể với KT đã tỷ lệ của vật thể
Cả a, b, c đều sai
Tỉ lệ cạnh dài với cạnh ngắn của các khổ giấy là:
a. 1,5 b. c. 2 d. Cả a, b, c đều sai
Tỉ lệ cạnh dài với cạnh ngắn của các khổ giấy là:
a. 1,5 b. c. 2 d. Cả a, b, c đều sai
Một cạnh của vật thể dài 80 mm, nếu vẽ tỉ lệ 1 : 5 thì kích thước ghi trên bản vẽ là:
a. 16 b. 80 mm c. 80 d. 16 mm
Một cạnh của vật thể dài 40 mm, nếu vẽ tỉ lệ 2 : 1 thì kích thước ghi trên bản vẽ là:
a. 80 b. 40 c. 40 mm d. 80 mm
Bản vẽ khổ A4 có kích thước là:
290 x 210 mm b. 277 x 180 mm
297 x 210 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A4 có kích thước là:
a. 267 x 190 mm b. 277 x 180 mm
c. 297 x 200 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A3 có kích thước là:
a. 420 x 210 mm b. 420 x 297 mm
c. 594 x 420 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A3 có kích thước là:
a. 420 x 210 mm b. 420 x 290 mm
c. 594 x 420 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A2 có kích thước là:
a. 594 x 420 mm b. 594 x 297 mm
c. 420 x 297 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A2 có kích thước là:
a. 594 x 410 mm b. 594 x 297 mm
c. 420 x 297 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A1 có kích thước là:
a. 594 x 420 mm b. 840 x 594 mm
c. 841 x 594 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A1 có kích thước là:
a. 594 x 420 mm b. 840 x 594 mm
c. 297 x 210 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A0 có kích thước là:
a. 1189 x 841 mm b. 841 x 594 mm
c. 189 x 840 mm d. Cả a, b, c đều sai
Bản vẽ khổ A0 có kích thước là:
a. 1189 x 842 mm b. 841 x 594 mm
c. 1189 x 840 mm d. Cả a, b, c đều sai
Nét liền đậm dùng để vẽ:
Đường bao thấy
Đường trục, đường tâm
Cạnh thấy
Hai câu a, c đều đúng
Nét đứt dùng để vẽ:
Đường bao thấy
Đường bao khuất, cạnh khuất
Đường kích thước, đường dóng
Cả a, b, c đều sai
Nét liền mảnh dùng để vẽ:
Đường kích thước
Đường gạch gạch
Đường dóng
Cả a, b, c đều đúng
Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ:
Đường tâm
Đường kích thước, đường dóng
c. Đường trục đối xứng
d. Hai câu a, c đều đúng
Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ:
Đường bao thấy
Đường kích thước, đường gióng
Đường bao khuất
Cả a, b, c đều sai
Chiều rộng nét vẽ được chọn trong kích thước sau:
0,35 ; 0,5 ; 0,7; 1,2 mm
0,18 ; 0,35 ; 0,5; 2 mm
0,13 ; 0,25 ; 0,7; 1,4 mm
Hai câu b và c đúng
Chiều rộng nét vẽ phải có qui định làvì:
Tạo thẩm mỹ cho bản vẽ kỹ thuật
Tạo thuận lợi cho việc chế tạo, sử dụng bút vẽ
Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận cho người vẽ
Cả a, b, c đều đúng
Chiều của ký số trên đường kích thước phụ thuộc vào:
Ký số này ghi theo phương ngang
Ký số này ghi theo phương dọc
Độ nghiêng của đường kích thước
Cả a, b, c đều đúng
Từ___hình chiếu vuông góc , ta có thể xác định được vật thể phức tạp trong không gian:
a. 2 b. 3 c. 6 d. Cả a, b, c đều sai
Khối đa diện được bao bởi:
a. Các hình tam giác
b. Các hình vuông
c. Các hình đa giác phẳng
d. Các hình chữ nhật
Hình hộp chữ nhật được bao bởi:
a. 3 hình chữ nhật
b. 6 hình chữ nhật
c. 4 hình chữ nhật
d. 8 hình chữ nhật
Hình chiếu đứng của hình hộp chữ nhật là:
a. Hình chữ nhật
b. Hình bình hành
c. Hình vuông.
d. Cả a, b, c đều sai
Hình lăng trụ đều được bao bởi:
Mặt đáy là hai hình tam giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ chật bằng nhau
Mặt đáy là hai hình tam giác cân bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau
Mặt đáy là hai hình vuông bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau
Mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau
Hình lăng trụ đều có các mặt bên là___ hình chữ nhật bằng nhau:
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
Nếu mặt đáy của hình lăng trụ đều song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh của nó là:
a. Hình chữ nhật b. Hình tam giác cân c. Hình vuông d. Hình tam giác đều

Hình chóp đều được bao bởi:
Mặt đáy là hình tam giác đều, mặt bên l
 
Gửi ý kiến