Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TOO..TO / ENOUGH / SO...THAT/ SUCH THAT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Tâm
Ngày gửi: 00h:01' 27-05-2008
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
TOO...TO (quá....đến nỗi không thể….) He is too young to go to school (nó quá trẻ đến nổi không thể đi học được ) The exercise is too difficult for me to do.(bài tập quá khó đến nổi tôi không thể nào làm được ) CÔNG THỨC : ________________________________ [TOO + adj/adv + (for sb) TO inf.] -------------------------------- 3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG TOO...TO Cũng giống như enough, too...to có các nguyên tắc sau -1)Nguyên tắc thứ nhất : Nếu trước tính từ ,trạng từ có :too ,so ,very , quite ,extremely... thì phải bỏ. - 2) Nguyên tắc thứ hai: Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb 3) Nguyên tắc thứ ba: Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau ex: He is so weak .He can`t run. -> He is too weak to run. The coffee was very hot .I could drink it. -> The coffee was too hot for me to drink.
( Bỏ it vì it cũng đồng nghĩa với coffee )

ENOUGH (đủ) Enough có hai công thức cơ bản : 1) adj/adv + enough (for sb) to inf 2) enough + N (for sb ) to inf Các bạn lưu ý sự khác nhau giữa 2 công thức này là : tính từ ,trạng từ thì đứng trước enough còn danh từ thì đứng sau enough ex: he is strong enough to lift the box.(anh ta đủ khỏe để nhấc cái hộp) strong là tính từ nên đứng trước enough He doesn`t drive carefully enough to pass the driving test carefully là trạng từ nên đứng trước enough I don`t have enough money to buy a car.(tôi không có đủ tiền để mua xe hơi) Money là danh từ nên đứng sau enough *Nếu chủ từ thực hiện cả 2 hành động(động từ chính và to inf )là một thì không có phần (for sb),còn nếu là hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to inf sẽ được thể hiện trong phần for sb ex: I study well enough to pass the exam.(tôi học giỏi đủ để thi đậu) trong câu này người thực hiện hành động study là tôi và người pass the exam (thi đậu) cũng là tôi nên không có phần for sb . The exercise is not easy for me to do.(bài tập không đủ dễ để tôi có thể làm được ) Chủ từ của is not easy là the exercise ,trong khi đối tượng thực hiện hành động do là tôi không giống nhau nên phải có phần for me *Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của to inf là một thì túc từ đó được hiểu nghầm ,không viết ra ex: The exercise is not easy for me to do it.(sai) The exercise is not easy for me to do.(đúng) Túc từ của do là it cũng đồng nghĩa với chủ từ The exercise nên không viết ra. Tóm lại các bạn cần nhớ 3 nguyên tắc sau đây 3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG ENOUGH: 1)Nguyên tắc thứ nhất: Nếu trước tính từ ,trạng từ có : too, so, very, quite ,extremely... Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of thì phải bỏ. He is very intelligent.He can do it. ->He is very intelligent enough to do it (sai) ->He is intelligent enough to do it.(đúng) He has a lot of money .He can buy a car. ->He has enough a lot of money to buy a car.(sai) ->He has enough money to buy a car.(đúng) 2) Nguyên tắc thứ hai: Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb ex: Tom is strong. He can lift the box. ->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai) ->Tom is strong enough to lift the box.(đúng) The weather is fine. Mary and her little brother can go to school. ->The weather is fine enough to go to school.(sai) ->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(đúng) Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi. ex: The sun is not warm .We can`t live on it. ->The sun is not warm enough to live on.(we ở đây chỉ chung chung, mọi người) 3)Nguyên tắc thứ ba: Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau ex: The water is quite warm .I can drink it. ->The water is warm enough for me to drink it.(sai) ->The water is warm enough for me to drink .(đúng)


SO ...THAT (QUÁ ....ĐẾN NỖI ) CÔNG THỨC : SO + ADJ/ADV + THAT + clause - Cách nối câu dùng so...that + Trước adj/adv nếu có too, so, very,quite...thì bỏ + Nếu có a lot of ,lots of thì phải đổi thành much,many + Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề ex: He is very strong .He can lift the box. -> He is so strong that he can lift the box. He ate a lot of food. He became ill. -> He ate so much food that he became ill. He bought lots of books .He didn`t know where to put them. ->He bought so many books that he didn`t know where to put them.
SUCH...THAT(quá... đến nỗi… ) Công thức : SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause
-Cách nối câu dùng such..that + Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite...thì bỏ + Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an) + Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ . ex: He is a very lazy boy. No one likes him. ->He is such a lazy boy that no one likes him. The coffee is too hot .I can`t drink it. Sau chữ hot không có danh từ nên phải đem coffee vào ,coffee không đếm được nên không dùng a/an. ->It is such hot coffee that I can`t drink it. Her voice is very soft .Everyone likes her. ->She has such a soft voice that everyone likes her. + Nếu trước danh từ có much, many thì phải đổi thành a lot of. ex: He bought many books. He didn`t know where to put them. -> He bought such a lot of books that he didn`t know where to put them.


 
Gửi ý kiến