Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hoài Sơn
Ngày gửi: 21h:01' 11-03-2016
Dung lượng: 24.2 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
TỔ XÃ HỘI
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12
Năm học : 2014 - 2015
-------------
I. Đặc điểm tình hình:
- Nhà trường, tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh khối 12 môn Lịch Sử năm học 2014- 2015 để phục vụ cho kì thì tốt nghiệp THPT vào tháng 7 năm 2015.
- Trong quá trình giảng dạy, nhóm chuyên môn phát hiện thấy nhiều học sinh bị rỗng kiến thức; khả năng nghi nhớ bài học còn hạn chế, nhiều học sinh chưa biết vận dụng kiến thức để làm bài, kĩ năng so sánh, phấn tích, tổng hợp kiến thúc còn yếu.
- Tồn tại: Một bộ phận học sinh ý thức học tập, vươn lên còn chưa tốt nên hiệu quả dạy - học sẽ hạn chế,…
II. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
- Bổ sung kiến thức; hình thành kĩ năng nghi nhớ, hiểu và phân tích so sánh ,kĩ năng tường thuật một trận đánh,để học sinh có thái độ nhìn nhận lịch sử đúng đắn.
- Trong quá trình phụ đạo, rèn luyện và nâng cao ý thức học tập cho các em.
2. Yêu cầu:
- Học sinh toàn khối 12, có tinh thần cầu tiến, thái độ học tập tương đối tốt.
- Đối với giáo viên:
+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo tuần.
+ Tích cực tìm tòi, trau dồi và trao đổi kinh nghiệm phụ đạo với đồng nghiệp.
+ Đầu tư thích đáng vào giáo án và giờ dạy.
+ Chú ý rèn luyện ý thức, thái độ học tập cho học sinh.

III.Nội dung kế hoạch:
Tổ chức: dạy theo thời khoa biểu của nhà trường, cụ thể gồm 3 lớp: 12c1, 12c2, 12c3.Thời gian thực hiện: Từ tuần 26, năm học 2014 - 2015.
2. Thời lượng: 4 tiết/tuần x 17 tuần x 3 lớp = 204 tiết.
3. Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nam Giang.
4. GV phụ đạo: Ngô Công La
IV.Phương pháp:
- HS chuẩn bị trước ở nhà các vấn đề GV đã giao.
- GV hướng dẫn trên lớp.
VI. Kế hoạch cụ thể:
PHẦN I. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000

TUẦN
CHƯƠNG
BÀI – NỘI DUNG
TIẾT/LỚP

20
ChươngI. Việt nam từ 1919-1930
Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925
Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930
Ôn tập dưới dạng các câu hỏi và bài tập
13

21, 22, 23
Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 14.Phong trào cách mạng 1930 - 1935
Bài 15.Phong trào dân chủ 1936 - 1939
Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
Ôn tập dưới dạng các câu hỏi và bài tập

3

9

23, 24, 25
Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước ngày 19 - 12-1946
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)
Bài 19. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20.Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Ôn tập dưới dạng các câu hỏi và bài tập4

8

 26, 27, 28, 29
Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 21.Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973).
Bài 23.Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Ôn tập dưới dạng các câu hỏi và bài tập


4
10

 29, 30
ChươngV. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước
 
Gửi ý kiến