Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TOÀN BỘ 45 MODULE BDTX TIỂU HỌC (FILE WORD)_HOT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Việt
Ngày gửi: 22h:48' 07-03-2017
Dung lượng: 62.2 MB
Số lượt tải: 2628
NGUYỄN NGỌC AN

MODULE TH 4 30 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC TRONG ĐIẾU KIỆN THỤC TẾ VIỆT NAM A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Module này gom ba nội dung chính tuơng úng vỏi 15 tiết tụ học (hoặc tụ học có huống dẫn) cúa GV:
Mâu báo cáo nghìÊn cứu khoa học su phạm úng dụng.
Một sổ điểm cần lưu ý khi viết báo cáo nghìÊn cứu khoa học su phạm úng dụng.
Tài liệu (ham khảo trong báo cáo nghìÊn cứu khoa học su phạm úng dụng.
Module này đuợc sây dụng trÊn nền tài liệu cúa Dụ án Việt BỈ và đuợc viết theo phuơng thúc phục vụ cho nhiệm vụ tụ học, tụ nghìÊn cứu cúa GV các cấp học phổ thông, vì vậy, trong quá trình tụ học, các bạn nÊn sú dụng kèm theo module này tài liệu: NghiÊn CUU khoa học su phạm úng dụng cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cúa Dụ án Việt BỈ phát hành tù năm 2009.
Cấu trúc cúa mo dule
Module đuợc cẩu trúc theo định huồng phục vụ cho việc tụ học, tụ nghiÊn cứu cúa GV. Các buồc thục hiện việc tụ học, tụ nghiÊn cứu theo tài liệu này bao gồm:
Bưỏc 1. GV biết đuợc mục tiÊu cần đạt đuợc cúa tùng nội dung sẽ học tập.
Bưỏc 2. GV thục hiện lần lượt các hoạt động được thiết kế theo định hướng phát huy tính chủ động và tích cục hoá nguởi học.
Bưỏc 3. GV được cung cáp các thông tin nguồn theo các nội dung học tập.
Blỉôc 4. GV đuợc cung cấp nhũng thông tin phản hồi phục vụ cho các hoạt động.
YÊU cầu đổi vỏi GV trong quá trình thục hiện module
Đọc vàsuy nghĩ vể mục tìÊu đặt ra cúa moi nội dung học tập.
Tích cục thục hiện hoặc tổ chúc phối hợp thục hiện cùng đồng nghiệp các hoạt động đuợc thiết kế phục vụ cho moi nội dung học tập.
NghiÊn cứu kỉ thông tin nguồn cúa các nội dung học tập.
Tụ thục hiện hoặc phối hợp thục hiện các hoạt động đã đuợc thiết kế theo huống trải nghiệm hoặc vận dung.
Tụ 50 sánh kết quả học tập, nghìÊn cứu, trải nghiệm, vận dụng với các thông tin phản hồi.
Chuẩn bị đằy đủ các tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho vĩệ c thục hiện các hoạt động theo tùng nội dung học tập.

MỤC TIÊU CHUNG
NCKHSPUD có nhiẺu điểm khác với các NCKH giáo dục hoặc sáng kiến kinh nghiệm mà GV tiểu học nồi riÊng và GV các cáp học phổ thông đang thục hiện. Một trong nhũng điểm khác biệt đó là việc phổ biến kết quả thục nghiệm và khuyến cáo thục hiện giai pháp mod thông qua viết và phổ biến báo cáo. Việc viết trình bày và dang tải một báo cáo cũng là việc phổ biến cách làm một tác động mod cho đồng nghiệp. Tài liệu này giúp cho GV hiểu thêm ý nghĩa và sụ tuomg đồng cũng nhu khác biệt của một báo cáo NCKHSPUD vồd các báo cáo NCKH/sáng kiến kinh nghiệm khác.
MỤC TIỄU CỤ THỂ
Giồd thiệu cho GV/CBỌL biết đuọrc mẫu của một báo cáo NCKHSPUD và cách trinh bày theo mẫu đó. Nhũng điểm thuận lợi và khỏ khăn khi thục hiện việc trình bày và phổ biến một báo cáo NCKHSPUD đổi vòi các tru ỏng tiểu học cúa Việt Nam hiện nay- huỏng giai quyết và khác phục.
GV/CBỌL có thể tự viết, trình bày và phổ biến cách tiến hành tác động của mình để mang lại hiệu quả trong điỂu kiện vùng miẺn đặc trung theo đúng yÊu cầu. Đồng thủd, qua trải nghiêm các lần thục nghiệm cũng nhu quá trình viết, phổ biến kết quả đẺ tài, mỗi GV tụ rút kinh nghiệm đuợc tù đồng nghiệp và bản thân để các giai phấp đẺ xuất có tính úng dụng thục tiỄn và đi vào đuọrc thục tiỄn.
KỂt quả cúa các sản phẩm NCKHSPUD này cùng vòi quá trình vận động của ngành, các hoạt động cụ thể trong moi nhà truững sẽ đáp úng vồd yÊu cầu thục tế đặt ra Mỗi GV/CBỌL có ý thúc và hỗ trợ nhau trong quá trình dạy học để dần nâng cao hiệu quả công việc, tăng cưững chuyên môn nghiệp vụ tùng ngày, tùng giở tù đó tác động đến cả một quá trình cho cả một tập thể.
c. NỘI DUNG

Nội dung 1
MẪU BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC sư PHẠM ỨNG DỤNG (5 tiẽt)
MỤC TIÊU
Học xong nội dung này, học vĩÊn sẽ:
Biết cách trình bày bằng vàn bản một mẫu bán cáo NCKHSPUD.
Tụ hoàn thành một báo cáo NCKHSPUD theo chuẩn quổctế.
Có ý thúc tiếp cận và phổ biến các NCKHSPUD trong trưởng học, phục vụ cho các công việc chuyÊn môn nghiệp vụ.
PHƯƠNG TIỆN
Tài liệu: NghìÊn cứu khoa học su phạm úng dụng- Dụ án Việt BỈ, 2009.
Máy tính nổi mạng Internet.
Các tài liệu NCKH, sáng
No_avatar
Nội dung tài liệu không đúng như tên tài liệu trên trình tìm kiếm
No_avatar

Cam on nhieu.... tai lieu rat bo ích de gv viet bao cao BDTX do vat va.

No_avatarf

bị lỗi phông chữ hết sao tải về dùng được ạ

No_avatarf

nội dung tài liệu không đúng như tên tài liệu, ghi là tất cả 45 file nhưng k thấy đâu,chỉ có 1

Avatar

Người với người sống để yêu nhau! Suy nghĩ kỉ trước khi nhận xét một điều gì đó.Nhớ các bạn nhé!!!

No_avatar

có lẽ do cấu tạo từng máy và bản Word nên mọi người mới như vậy. Mong thầy đừng để ý. Cảm ơn thầy vì bài viết hữu ích ạ 

No_avatarf

Em cảm ơn thầy rất nhiều.

No_avatar

Tôi đã tải 1 lần nhưng bị mất nay tải lại. Rất cám ơn tác giả.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓