Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Toán 9 Đchinh theo Plục cv 4040(21-22) (1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:49' 03-10-2021
Dung lượng: 300.5 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS ĐỘI BÌNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2021 - 2022

I. KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC:
Cả năm 35 tuần: 140 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết

II. CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM:
ĐIỂM
HỌC KÌ
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
KIỂM TRA GIỮA KỲ
KIỂM TRA CUỐI KỲ

Học kì I
4
1
1

Học kì II
4
1
1

Cả năm
8
2
2

III. CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC:
TT
Tên chủ đề
Tên các tiết/bài học trong chủ đề
Số tiết dạy chủ đề

01
Chủ đề 1 : Hàm số bậc nhất
+ Tiết 20; 21; 22/ Bài 2; 3.
04

02
Chủ đề 2: Vị trí tương đối của hai đường tròn
+ Tiết 31; 32; 33/ Bài 7; 8
03

03
Chủ đề 3 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình
+ Tiết 41,42,43/Bài 5,6.
03

04
Chủ đề 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
+ Tiết 51; 52; 53; 54/ Bài. 4, 5.
03
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
PHẦN ĐẠI SỐ HỌC KÌ I

Tuần
Tiết
Bài học
Thiết bị dạy học
Điều chỉnh/Ghi chú

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba.

01
1
 Chương I §1. Căn bậc hai
Bảng phụ, NC, thước
?2, ?5; Bài tập 5 không y/c HS làm


2
§2. Căn thức bậc hai và HĐT = |A|


Bảng phụ, NC, thước
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức = |A|
Bài tập 13; 16 HS tự làm


3
02
4
§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bảng phụ, NC, thước
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương”
Bài tập 21; 22; 24 HS tự làm


5

6
§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bảng phụ, NC, thước
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương”
Bài tập 34; 36; 37 HS tự làm

03
7
§5. Bảng căn bậc hai – HS tự học

04
8
Luyện tập - Các phép tính về CBH05
9
§6; §7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
 
Bảng phụ, NC, thước
Cả 02 bài và phần luyện tập Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai” gồm:
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Đưa thừa số vào trong dấu căn
Khử mẫu của biểu thức lấy căn
Trục căn thức ở mẫu số
Bài tập 51; 56; 57 HS tự làm


10
06
11

12
§8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bảng phụ, NC, thước
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai”

07
13


Bài tập 63 HS tự làm


14
§9. Căn bậc ba
Bảng phụ, NC, thước


08
15
Ôn tập chương I
Bảng phụ, NC, thước16
Ôn tập chương I (tiếp)
Bảng phụ, NC, thước


09
17
Ôn tập chương I (tiếp)
Bảng phụ, NC, thước18
Chương II §1. Nhắc lại, bổ sung các kn về h.số
Bảng phụ, NC, thước
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số”.
Bài tập 4 HS tự làm

10
19

20
§2; §3: Hàm số bậc nhất.
Bảng phụ
 
Gửi ý kiến