Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TKB ap dung tu 04-3-2013

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà
Ngày gửi: 00h:13' 03-03-2013
Dung lượng: 136.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
"Trường THPT Mai Sơn
Năm học 2012 - 2013
Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU
BUỔI SÁNG
Thực hiện t? ngày 04 tháng 03 năm 2013

THỨ TIẾT "12A1
(Bình)" "12A2
(Hai)" "12B1
(P.Huệ)" "12B2
(Đ.Hi?n)" "12B3
(Chung)" "12B4
(L.Thủy)" "12B5
(Thủy)" "12B6
(N.Anh)" "12B7
(H.Hà)" "12B8
(T.Bình)" "12B9
(Hải)" "12B10
(Q.Nhung)" "11A1
(T.Đạo)" "11A2
(Thường)" "11B1
(Hi?n)" "11B2
(Ngân)" "11B3
(N.Tuấn)" "11B4
(Dương)" "11B5
(Tú Anh)" "11B6
(Huy?n)" "11B7
(Quân)" "11B8
(K.Anh)" "11B9
(Nam)" "11B10
(Đ.Anh)"
2 1 Toán - Bình TD - Đ.Sơn H?a - Dương NNgữ - P.Huệ Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - Nam H?a - V.Ánh Toán - Phượng Văn - Đ.Anh Sinh - H.Hà Văn - T.Bình Tin - Hải Toán - Thường Sinh - Lâm TD - Đăng Văn - Đ.Hà GDCD - Ngân Đ?a - C.Toán GDCD - Huy?n TD - N.Văn NNgữ - Tú Anh NNgữ - H.Thu L? - Mộc TD - N.Hào
2 Toán - Bình Sinh - Lâm Toán - Phượng Văn - Hai H?a - Dương Sinh - K.Hòa Toán - L.Thủy H?a - V.Ánh Sinh - H.Hà L? - Mộc Văn - T.Bình NNgữ - Nga Văn - Hi?n NNgữ - H.Thu H?a - L.Phượng GDCD - Ngân Sử - N.Anh NNgữ - L.Hạnh NNgữ - Tú Anh Toán - Đ.Xuân Văn - Quân Toán - Luơng NNgữ - Nam L? - Thắm
3 Văn - Thủy NNgữ - Thu Hà NNgữ - P.Huệ Toán - Chung Văn - Hai TD - N.Hào Sử - N.Anh Văn - Đ.Anh L? - Mộc Văn - T.Bình NNgữ - Nga Sinh - H.Hà H?a - Phương Đ?a - C.Toán Văn - Hi?n NNgữ - L.Hạnh TD - Đăng Văn - K.Anh L? - Thắm Toán - Đ.Xuân Toán - Luơng H?a - L.Phượng Văn - Đ.Hà NNgữ - H.Thu
4 Văn - Thủy Văn - Hai Văn - Hi?n Toán - Chung TD - Đ.Sơn Toán - L.Thủy Sinh - K.Hòa Sử - N.Anh Đ?a - Cường NNgữ - Thu Hà L? - Thắm Toán - Q.Nhung Sinh - Lâm H?a - Phương Đ?a - C.Toán H?a - L.Phượng NNgữ - L.Hạnh Toán - Đ.Xuân CN - T.ánh Tin - Hải GDQP - N.Văn TD - N.Hào Văn - Đ.Hà Văn - Đ.Anh
5 H?a - L.Phượng Văn - Hai Sinh - Lâm GDQP - Đ.Sơn Toán - Chung Toán - L.Thủy Văn - Thủy L? - Mộc H?a - Phương Toán - Q.Nhung Tin - Hải Đ?a - Cường NNgữ - L.Hạnh Văn - Đ.Hà NNgữ - H.Thu CN - T.ánh Văn - K.Anh Toán - Đ.Xuân Đ?a - C.Toán Sử - N.Anh L? - Thắm Sinh - K.Hòa GDQP - N.Văn Văn - Đ.Anh
3 1 Toán - Bình NNgữ - Thu Hà NNgữ - P.Huệ TD - Đ.Sơn Toán - Chung Đ?a - Đ.Hi?n Sinh - K.Hòa H?a - V.Ánh Tin - L.Quỳnh TD - N.Sử NNgữ - Nga Sinh - H.Hà Tin - Cúc GDQP - Đăng Văn - Hi?n Văn - Đ.Hà Toán - N.Tuấn CN - T.ánh Tin - Hải Đ?a - C.Toán Văn - Quân Văn - K.Anh NNgữ - Nam Văn - Đ.Anh
2 GDQP - Đ.Sơn Toán - Bình Sinh - Lâm Sinh - K.Hòa Tin - Hải Sử - N.Anh H?a - V.Ánh GDQP - N.Sử H?a - Phương NNgữ - Thu Hà Sinh - H.Hà NNgữ - Nga TD - Đăng CN - T.ánh Văn - Hi?n Văn - Đ.Hà Đ?a - C.Toán Toán - Đ.Xuân NNgữ - Tú Anh L? - Thắm H?a - L.Phượng Văn - K.Anh Tin - Cúc TD - N.Hào
3 Sinh - Lâm GDCD - Nhung Toán - Phượng NNgữ - P.Huệ Sinh - K.Hòa TD - N.Hào Đ?a - Đ.Hi?n Tin - L.Quỳnh L? - Mộc GDQP - N.Sử H?a - Phương Văn - T.Bình Văn - Hi?n Văn - Đ.Hà CN - T.ánh Toán - N.Tuấn Văn - K.Anh L? - Thắm Toán - Đ.Xuân CN - Liên NNgữ - Tú Anh H?a - L.Phượng Đ?a - C.Toán H?a - T.Nguyên
4 Sử - N.Anh TD - Đ.Sơn Toán - Phượng Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - P.Huệ CN - P.Hồng NNgữ - Nam GDCD - Nhung GDCD - H.Hảo H?a - Phương TD - N.Sử TD - N.Hào NNgữ - L.Hạnh Tin - Cúc TD - Đăng Toán - N.Tuấn Văn - K.Anh Tin - Dung L? - Thắm Sinh - Ngọc CN - Liên L? - Mộc H?a - T.Nguyên Toán - Đ.Xuân
5 Đ?a - Đ.Hi?n H?a - L.Phượng GDQP - Đ.Sơn CN - P.Hồng Sử - N.Anh NNgữ - Nam GDQP - N.Sử L? - Mộc Toán - Phượng GDCD - H.Hảo Văn - T.Bình H?a - Phương Đ?a - C.Toán GDCD - Ngân Tin - Cúc GDQP - Đăng Tin - Dung NNgữ - L.Hạnh CN - T.ánh NNgữ - Tú Anh Sinh - Ngọc CN - Liên Văn - Đ.Hà L? - Thắm
4 1 Văn - Thủy Toán - Bình CN - P.Hồng H?a - Dương Văn - Hai Tin - Hải Toán - L.Thủy Đ?a - Cường NNgữ - T.Hồng Toán - Q.Nhung Văn - T.Bình NNgữ - Nga Toán - Thường TD - Đăng GDCD - Ngân Tin - Cúc Toán - N.Tuấn CN - T.ánh TD - N.Văn L? - Thắm NNgữ - Tú Anh Đ?a - C.Toán TD - N.Hào NNgữ - H.Thu
2 Văn - Thủy Tin - Hải H?a - Dương NNgữ - P.Huệ Đ?a - Đ.Hi?n GDQP - N.Sử TD - N.Hào Sinh - K.Hòa Văn - Đ.Anh NNgữ - Thu Hà NNgữ - Nga Sử - N.Anh Toán - Thường H?a - Phương Toán - N.Tuấn CN - T.ánh NNgữ - L.Hạnh L? - Thắm H?a - L.Phượng NNgữ - Tú Anh TD - N.Văn NNgữ - H.Thu L? - Mộc H?a - T.Nguyên
3 Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - Thu Hà NNgữ - P.Huệ Văn - Hai CN - P.Hồng Sinh - K.Hòa Văn - Thủy NNgữ - T.Hồng Văn - Đ.Anh Đ?a - Cường Toán - Q.Nhung GDQP - N.Sử H?a - Phương NNgữ - H.Thu L? - T.Đạo TD - Đăng CN - T.ánh NNgữ - L.Hạnh Sử - N.Anh GDQP - N.Văn H?a - L.Phượng Tin - Cúc H?a - T.Nguyên L? - Thắm
4 NNgữ - T.Hồng CN - P.Hồng Sử - N.Anh Văn - Hai NNgữ - P.Huệ Văn - Thủy Đ?a - Đ.Hi?n Văn - Đ.Anh Đ?a - Cường H?a - Phương TD - N.Sử TD - N.Hào GDQP - Đăng L? - T.Đạo NNgữ - H.Thu Toán - N.Tuấn Văn - K.Anh GDQP - N.Văn Văn - B.Phúc H?a - L.Phượng Sử - T.Phượng Toán - Luơng CN - Liên Tin - Cúc
5 L? - N.Hạnh Văn - Hai L? - T.Đạo CN - T.ánh Sử - N.Anh NNgữ - L.Hạnh GDQP - Đăng Văn - K.Anh Văn - B.Phúc CN - Liên Toán - Luơng L? - Mộc Tin - Cúc Sử - T.Phượng
5 1 L? - N.Hạnh GDQP - Đ.Sơn Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - P.Huệ H?a - Dương GDCD - Chu NNgữ - Nam TD - N.Sử Toán
 
Gửi ý kiến