Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiểu luận cộng tác viên thanh tra giáo dục phản ánh dạy thêm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Công (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:36' 23-05-2019
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
Nội dung
Trang

Phần I: Phần mở đầu
2

1. Lý do chọn đề tài
2

2. Giới hạn của đề tài
3

Phần II: Nội dung
4

1. Mô tả tình huống
4

2. Mục tiêu xử lí tình huống
4

3. Phân tích tình huống
4

4. Đề xuất các giải pháp giải quyết tình huống
4

5. Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra
5

6. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc giáo viên dạy thêm không đúng quy định
8

Phần III. Kết luận
10

1. Đánh giá chung
10

2.Bài học kinh nghiệm
12

3. Đề xuất kiến nghị
12
Phần I: Phần mở đầu
1 . Lý do chọn đề tài
Thực hiện tinh thần Nghị quyết 29, Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”. Thể hiện tinh thần nhất quán của Đảng ta là xác định GD&ĐT không chỉ là quốc sách hàng đầu, mà còn là một trong những kế sách được ưu tiên đi trước tạo tiền đề, động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển.
Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, Nhà nước chủ trương trao quyền tự chủ ngày càng nhiều, nhà nước cũng đòi hỏi cơ sở giáo dục phải tăng cường hoạt động tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục để đảm bảo quyền tự chủ được thực hiện đúng quy định. Trong việc thực hiện công tác giảng dạy thì ngoài học chính khoá ở nhà trường việc học thêm còn là một nhu cầu của một bộ phận học sinh và gia đình nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, chúng ta phải thừa nhận mặt tích cực của việc dạy thêm, học thêm trong quá trình nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là đối với học sinh.
Tuy nhiên, cũng còn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong việc dạy thêm ở một số giáo viên ở các trường gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của nhà giáo, gây nhiều bất bình trong xã hội. Việc dạy thêm, học thêm xét về một khía cạnh nào đó là nhu cầu của người học. Nhưng vẫn còn ở đâu đó đã bị biến tướng dưới nhiều hình thức, mà mục đích chủ yếu của người dạy là vì kinh tế. Một số ít thầy cô giáo đã gây khó khăn cho những học sinh không học thêm bằng nhiều cách, gây thiệt thòi cho những cháu không đi học thêm, như cho học sinh học thêm biết trước chương trình kiểm tra, dạy sơ sài ở lớp khiến học sinh không đi học thêm không hiểu bài...
Nhằm chấn chỉnh và quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT; Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Để thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, trong những năm qua, qua kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trong toàn tỉnh, nhìn chung có các hình thức học thêm như sau :
- Hình thức thứ nhất: Học thêm trong trường do nhà trường tổ chức quản lý có 2 dạng: các lớp học thêm do học sinh đăng ký, nhà trường xếp thời khoá biểu ngoài giờ học chính khoá.
- Hình thức thứ hai: Giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.
Do đó, yêu cầu ngành giáo dục phải có những biện pháp tích cực để kịp thời ngăn chặn những hiện tượng dạy thêm, học thêm không đúng quy định và cần tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm như thế nào cho có hiệu quả? Đó là lý do tôi chọn đề tài này.
2. Giới hạn của đề tài
Bản thân là cộng tác viên thanh tra của Sở giáo dục, là phó hiệu trưởng của trường THPT. Tôi xin được trình bày một trong những tình huống có liên quan đến việc dạy thêm, học thêm ở trường THPT có thể xảy ra ở trường mà mình phải giải quyết.
 
Gửi ý kiến