Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiết 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Hải
Ngày gửi: 16h:26' 10-09-2011
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
§5. LUYỆN TẬP
AXIT – BAZƠ - MUỐI PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI
TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức :
Củng cố hệ thống hoá các kiến thức axit , bazơ , hiđrôxit lưỡng tính , muối trên cơ sở thuyết Arêniut
2. Kỹ năng :
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng giữa các chất điện li
- Rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng phân tử và ion rút gọn .
- Rèn luyện kỹ năng giải bài toán có liên quan đến đo pH và môi trường axit , bazơ , muối .
II.CHUẨN BỊ:
- Nội dung bài số 8 để thảo luận
- Hệ thống câu hỏi và bài tập .
III. PHƯƠNG PHÁP : Quy nạp , đàm thoại gợi mở kết hợp hoạt động nhóm .
IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ.: Kết hợp với luyện tập
3. Mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG

Hoạt động 1 : Vào bài
Trong chương vừa qua có một số kiến thức trọng tâm mà các em cần phải nắm , để củng cố thêm việc tiếp thu kiến thức đó , các em cần phải làm thêm một số bài tập vận dụng .
- Gv tổ chức cho học sinh trao đổi vấn đề : Hệ thống hoá các định nghĩa và viết phương trình điện li .

( Gv cho học sinh làm bài tập 1Hoạt động 2 :
- Gv cho học sinh ôn lại hệ thống kiến thức về điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

- Gv hướng dẫn học sinh làm bài tập 4 , 5 .
Chia lớp thành 6 nhóm , mỗi nhóm làm 1 câu nhỏ .


Hoạt động 3 :
- Gv tổ chức cho học sinh trao đổi và ôn tập lại kiến thức về PH
- Gv đặt câu hỏi :
* Các công thức liên quan đến PH ?
* Sự liên quan giữa [H+] , PH , môi trường .
Hoạt động 4: GV ra đề bài tập, học sinh thực hiện theo nhóm
Bài 1 :
Cho 6 dung dịch : Na2SO4 , Ba(NO3)2 , NH4)2SO4 , BaCl2 , K2SO4 , Ba(CH3COO)2 . Những chất nào tác dụng được với nhau ? Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng ?
Bài 2 :
Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chỉ chứa 1 anion và 1 cation không trùng lặp , xác định 3 dung dịch đó .
Ba2+ , Mg2+ , Na+ , SO42- , CO32- , NO3-
Bài 3 : Cho 150 ml dd Ba(OH)2 0,5M tác dụng với 100 ml dd H2SO4 0,5M .
tính CM của các ion trong dung dịch sau phản ứng ?
Tính PH của dung dịch thu được ?

Bài 1 :
K2S ( 2K+ + S2-
Na2HPO4 ( 2Na+ + HPO42-
HPO42- ( H+ + PO43-
NaH2PO4 ( Na+ + H2PO4-
H2PO4- ( H+ + HPO4-
HPO4- ( H+ + PO43-
Pb(OH)2 ( Pb2+ + 2OH-
H2PbO2 ( 2H+ + PbO22-
HBrO ( H+ + BrO-
HF ( H+ + F-
HClO4 ( H+ + ClO4-

Bài 4 sgk
a. Na2CO3 +Ca(NO3)2( CaCO3 + 2NaNO3
Ca2+ + CO32- ( CaCO3
b. FeSO4 + 2NaOH ( Na2SO4 + Fe(OH)2
Fe2+ + 2OH- ( Fe(OH)2
c. NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 +H2O
HCO3- + H+ ( CO2 + H2O
d. NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O
HCO3- + OH- ( H2O + CO32-
g. Pb(OH)2+ 2HNO3 (Pb(NO3)2 +H2O
Pb(OH)2 + H+ ( Pb2+ + 2H2O
h. Pb(OH)2+ 2NaOH ( Na2PbO2 + 2H2O
H2PO2 + 2OH- ( PbO22- + 2H2O
i. CuSO4 + Na2S ( Na2SO4 + CuS
Cu2+ + S2- ( CuS
Bài 5 sgk :Đáp án C
Bài 2 sgk :
[H+} = 1,0.10-2M thì pH=2 và
[OH-}=1,0.10-14 -1,0.10-2=1,0.10-12M
Môi trường axit, quì có màu đỏ
Bài 3 sgk:
pH= 9 thì [H+]= 1,0.10-9M và[OH-}=1,0.10-5M
Môi trường kiềm.trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein
 
Gửi ý kiến