Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiết 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Hải
Ngày gửi: 16h:25' 10-09-2011
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
§3. Sự điện ly của nước, Ph
chất chỉ thị axit bazơ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức :
- Biết được sự điện ly của nước.
- Biết được tích số ion của nước và ý nghĩa của đại lượng này.
- Biết được khái niệm về pH và chất chỉ thị axit-bazơ.
2. Về kĩ năng :
- Vận dụng tích số ion của nước để xác định nồng độ ion H+ và OH- trong dd.
- Biết đánh giá độ axit, bazơ của dd dựa vào nồng độ ion H+, OH-, pH.
- Biết sử dụng 1 số chất chỉ thị axit, bazơ để xác định tính axit, kiềm của dd.
II.CHUẨN BỊ:
Gv : Dd axit loãng HCl, dd bazơ loãngNaOH, phenolphtalein, giấy chỉ thị axit-bazơ vạn năng
Tranh vẽ..
III. NỘI DUNG TIẾT HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra 15`.
1. Viết phương trình điện li của các chất sau đây (1 phương trình đúng: 1 điểm; 8 điểm)
a/ axit yếu: H2CO3, CH3COOH; b/ bazơ mạnh: NaOH;
c/ các muối: Na3PO4, NH4NO3; d/ hidroxit lưỡng tính: Al(OH)3
3. Mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG

Hoạt động 1: Nước là chất điện li yếu.
- Gv nêu vấn đề: Thực nghiệm đã xác nhận được rằng nước là chất đly rất yếu. Hãy biểu diễn quá trình điện ly của nước theo thuyết A-rê-ni-ut
- 555 triệu phân tử nước chỉ có 1 phân tử phân li ra ion
Hoạt động 2: Tích số ion của nước.
- Dựa vào phương trình điện li của nước so sánh [H+] và [OH-]?
-Gv thông báo : bằng thực nghiệm người ta xác định ở 25°C [H+] = [OH-] = 1,0.10-7
Đặt KH2O = 1,0.10-14 = [H+][OH-]
Là tích số ion của nước .
- Gv kết luận : Nước là môi trường trung tính nên môi trường trung tính có :
[H+] = [OH-] = 1,0.10-7


Hoạt động 3: Ý nghĩa tích số ion của nước.
*VD1: dd HCl 0,001 M, [H+]? khi đó [OH-] là bao nhiêu?- So sánh [H+]và [OH-] trong môi trường axit?

* VD2:dd NaOH 0,001 M ,[H+]? khi đó [OH-] là bao nhiêu?


- So sánh [H+]và [OH-] trong môi trường bazơ ?

- Vậy môi trường axit, bazơ, trung tính được đánh giá như thế nào?

Hoạt động 4: Khái niệm về pH
- Gv yêu cầu Hs nghiên cứu Sgk và cho biết pH là gì ? Cho biết dd axit, kiềm, trung tính có pH bằng mấy ?
- Gv giúp h/s nhận xét về mối liên hệ giữa pH và [H+]

- Hs: Môi trường axit có pH<7, môi trường kiềm có pH<7, môi trường trung tính có pH=7.

Hoạt động 5: Chất chỉ thị axit-bazơ:
- Gv bổ sung: Để xác định môi trường của dd người ta dùng chất chỉ thị như quỳ tím, phenolphtalein
- Gv yêu cầu Hs dùng chất chỉ thị đã học nhận biết các chất trong 3 ống nghiệm đựng nước, axit, bazơ.
- Gv bổ sung: Chất chỉ thị chỉ cho phép xác định giá trị pH một cách gần đúng. Muốn xác định chính xác pH phải dùng máy đo pH.

I. Nước là chất điện li rất yếu:
1. Sự điện li của nước:
Nước là chất điện ly rất yếu:
H2O H+ + OH- ( Thuyết A-rê-ni-ut)2. Tích số ion của nước:
Thực nghiệm x
 
Gửi ý kiến