Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiết 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Hải
Ngày gửi: 16h:25' 10-09-2011
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
§2. axit, bazơ và muối (T2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức : học sinh biết :định nghiã hydroxit lưỡng tính, muối theo thuyết Arêniut
2. Kỹ năng : Biết viết phương trình điện li của các axit , bazơ , hiđroxit lưỡng tính và muối .
II.CHUẨN BỊ:
Thí nghiệm chứng minh Zn(OH)2 có tính lưỡng tính .
III. NỘI DUNG TIẾT HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài củ.
* Viết phương trìng điện li các chất sau : Ba(OH)2 , H2SO4 , Mg(OH)2 , Ca(OH)2 , KOH , H2S ?
3. Mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG

Hoạt động 1: Định nghĩa hiđrôxit lưỡng tính
-Gv nêu vấn đề : Thế nào là hidrôxit lưỡng tính ?
- Gv làm thí nghiệm :
* Nhỏ từ từ dd NaOH vào dd ZnCl2 đến khi kết tủa không xuất hiện thêm nửa .
* Chia kết tủa làm 2 phần :
PI : Cho thêm vài giọt axit
PII : Cho thêm kiềm vào .
- Kết luận : Zn(OH)2 vừa tác dụng được với axit , vừa tác dụng được với bazơ ( hiđrôxit lưỡng tính .
- Viết các hiđrôxit dưới dạng công thức axit
Zn(OH)2 ( H2ZnO2
Pb(OH)2 ( H2PbO2
Al(OH)3 ( HAlO2.H2O
Hoạt động 2 : Định nghĩa muối
- Gv hướng dẫn học sinh viết phương trình điện li của KCl , Na2SO4 .
- Gv bổ xung thêm trường hợp phức tạp :
(NH4)2SO4 ( 2NH4+ + SO42-
NaHCO3 ( Na+ + HCO3-
- Muối là gì ? kể tên một số muối thường gặp ?
- Nêu tính chất của muối ?
- Thế nào là muối axit ? muối trung hoà ? cho ví dụ ?

Hoạt động 2 : Sự điện li của muối

* Lưu ý : Một số muối được coi là không tan thực tế vẫn tan với một lượng nhỏ . Phần tan rất nhỏ đó điện li .

III. Hiđrôxit lưỡng tính :
1. Định nghĩa :
- Là chất khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ .
Ví dụ :
Zn(OH)2 ( Zn2+ + 2OH-
Zn(OH)2 ( ZnO22- + 2H+
2. Đặc tính của hiđrôxit lưỡng tính :
- Một số hiđrôxit lưỡng tính thường gặp :
Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Cr(OH)3 , Sn(OH)2 , Be(OH)2
- Là những chất ít tan trong nước , có tính axit , tính bazơ yếu .

IV. MUỐI :
1. Định nghĩa :
- Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại ( hoặc NH4+) và anion gốc axit .
Ví dụ :
(NH4)2SO4 ( 2NH4+ + SO42-
NaHCO3 ( Na+ + HCO3-
- Muối trung hoà :Là muối mà trong phân tử không còn hiđrô có khả năng phân li ra ion H+
Ví dụ : NaCl , Na2CO3 , (NH4)2SO4 , Na2HPO3 …
- Muối axit : Là muối mà trong phân tử còn hiđrô có khả năng phân li ra ion H+
Ví dụ : NaHCO3 , NaH2PO4 , NaHSO4 …
2/ Sự điện li của muối trong nước :
- Hầu hết các muối phân li hoàn toàn ra cation kim loại ( hoặc NH4+ ) và anion gốc axit ( trừ HgCl2 , Hg(CN)2 … )
K2SO4 ( 2K+ + SO42-
NaHSO3 ( Na+ + HSO3-
- Gốc axit còn H+ :
HSO3- ( H+ + SO32-

4.Cũng cố:
Câu 1. Phát biểu các khái niệm về Hiđroxit lưỡng tính, muối theo A-rê-ni-ut ? cho ví dụ , viết phương trình điện li ?
Câu 2.Viết phương trình phản ứng chứng minh Zn(OH)2 , Al(OH)3 có tính lưỡng tính ?
Viết phương trình điện li của các chất sau : NH4OH , Fe2(SO4)3 , NaHSO4 , K2SO3 , Ba(HCO3)2.
5. Hướng dẫn học ở nhà:
Tính nồng độ các ion có trong các dd sau :
a.Hoà tan 2,925g NaCl vào nước tạo thành 2 lít dung dịch ?
b.Hoà tan 228g dung dịch Al2(SO4)3 15% vào nước để tạo thành 4 lít dung dịch ?
 
Gửi ý kiến