Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiếng Anh lớp 4 BGD trọn bộ cả năm đầy đủ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Phong
Ngày gửi: 23h:54' 12-08-2019
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 1428
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Nhung Nhung, Trịnh Như Quỳnh)


CHAU THANH EDUCATION AND TRAINING SERVICE
GIONG DUA PRIMARY SCHOOL

LESSON PLAN

ENGLISH 4Teacher’s name: Tran Thanh Phong
Schoolyear: 2016 – 2017

Teacher’s name: Tran Thanh Phong Grade: 4
School: Giong Dua Primary School Unit: 1
Week: 1 – Period: 1 The date of designing : August 8th, 2016
Class: Giong Dua: 41,42,43 The date of teaching : From: August 15th, 2016
To: August 19th, 2016

LESSON PLAN
UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN
Lesson 1

I - Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally.
- Skills: Listening - Speaking
II - Language contents:
- Vocabulary: morning, afternoon, evening, night
- Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening.
III - Teaching aids:
Teaching aids: puppets , recording.
Resources: student’s book, workbook
IV - New lesson

Teacher’s activities
Students’ activities

 I.Warm up
- Have Ss play the game: passing ball to introduce themselves.
II. New lesson
1. Look, listen and repeat.
- Ask Ss to identify the characters.
Who is this?
Who are they?
- Have Ss listen and repeat the short conversation between Miss Hien and her pupils. ( twice)
- Have Ss play role to read the dialog in groups.
- Call some pairs to read the conversation.
- Check Ss’ understanding:
T: Good morning, class.
+ Encourage Ss to say:
Good morning, Miss Ha.
2.Point and say:
- Ask Ss t look at the pictures a, b, c and d on page 6 to name people in each picture. Ask Ss to guess and complete the speech bubbles.
- Ask them to act out the dialogue1. Repeat the step with some other pairs for pictures
- - Have Ss work in pairs to play roles
- Do as an example with picture a.
T: Good morning, Nga.
S1: Good morning, Mr Loc.
- Do the same with other greetings and parts of the day.
Call on some pairs to perform the task at the front of the class. Have the whole class repeat all the phrases in chorus to reinforce their pronunciation.
3. Listen and tick
- Ask pupils to open their students’ books on page 7.
- Ask them to look at pictures and say the names of the characters.
- Play the recording twice and ask Ss to listen and tick.
- Play the recording again and ask Ss to listen and check their answers.
- Have Ss give the answers and correct.
III. Consolidation
IV.Conclusion and homework
- Ask Ss to do Ex A,B at home.

- Play the game.
Class: What’s your name?
S1: My name’s Nam. / I’m Nam.

- Identify the characters.
Miss Hien
Students / pupils
- Listen and repeat.


- Play roles to read. One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part.
- Read in pairs.

- Greet in chorus:
Good morning, Miss Ha.
- Identify the people in each picture:
Picture a: Mss Hien and Mai.
Picture b: Mr Loc and Phong.
Picture c: Mr Loc and Mss Hien.
- Point to the pictures and practise

- Play role and speak out.
- Work in pair.

- 6-7 pairs. The others observe and give comments.


- Open their books. Identify the people and the parts of the day.
- Listen to the teacher. Then Ss identify parts of the day.
- Listen and tick.
- Check .
- Give the answers:
1. a ( Good morning) 3. c
2. b ( Good evening)( Withdraw experience:


Teacher’s name: Tran Thanh Phong Grade: 4
School: Giong Dua Primary School Unit: 1
Week: 1 – Period: 2 The date of designing : August 8th, 2016
Class: Giong Dua: 41,42,43 The date of teaching : From: August 15th, 2016
To: August 19th, 2016

LESSON PLAN
UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN
Lesson 2

I. Objectives: After the lesson, students are able to:
Say the sentences: Nice to meet you/ See
 
Gửi ý kiến