Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

tích phân trạng thái và các hàm nhiệt động

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm và biên soạn
Người gửi: Nguyễn Thanh Trà
Ngày gửi: 14h:54' 14-09-2012
Dung lượng: 229.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I :MỞ ĐẦU
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
-Nghiên cứu về biểu thức của hàm nhiệt động theo tích phân trạng thái
_Tích phân trạng thái và các hàm nhệt động của khí lý tưởng
_Bài tập về phần tích phân trạng thái và các hàm nhiệt động
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
_ Nghiên cứu về biểu thức của hàm nhiệt động theo tích phân trạng thái để thấy rỏ bản chất ý nghĩa của nó.
_ Nghiên cứu về biểu thức của hàm nhiệt động theo tích phân trạng thái để thấy mối quan hệ giửa chúng
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
_Thu thập tài liệu có liên quan tới nghiên cứu về biểu thức của hàm nhiệt động theo tích phân trạng thái
_Đọc và lựa chọn nội dung
_Tổng hợp nội dung
_Bổ sung sửa chửa nội dung
PHẦN 2: NỘI DUNG
A: LÝ THUYẾT

TÍCH PHÂN TRẠNG THÁI VÀ CÁC HÀM NHIỆT ĐỘNG

I: Biểu thức của các hàm nhiệt động theo tích phân trạng thái

Trong chương trước chúng ta đã tìm hiểu được một hệ thức cơ bản của nhiệt động lức học thống kê diễn tả mỗi quan hệ của năng lượng tự do  của hệ với tích phân trạng thái Z

 (6.1)

Từ đó chúng tacos thể biểu diễn các thong số nhiệt động và hàm nhiệt động bất kỳ của hệ theo tích phân trạng thái Z,điều đó cho phép ta xác định được nhiều tính chất của hệ nhiệt động.Việc tìm lại cacsn hệ thức nhiệt động và tính các hàm nhiệt động theo các thông số vi mô của hệ chính là nội dung cơ bản của nhiệt động lực học thống kê.
Đầu tiên chúng ta hãy tìm áp suất p được xác định qua năng lượng tự do  theo công thức

 (6.2)

Áp dụng công thức (6.1) ta thu được

p = kT (6.3)

Đó là phương trình trạng thái của hệ.bởi vì thế phải của (6.3) phụ thuộc vào V và T.Ta có thể viết lại phương trình trạng thái (6.3) dưới dạng quen thuộc hơn bằng cách nhân hai vế của đẳng thức với V

 (6.4)

Từ phương trình Gipxow-Hemhonxo chúng ta tính được nội năng U

 (6.5)
Một cách tương tự, ta có thể tính các hàm nhiệt động khác như thề nhiệt động Gipxơ, entanpy và entropy theo các tích phân trạng thái. Như vậy ta thấy rằng tất cả các hàm nhiệt động được biểu thị theo tích phân trạng thái Z. Nhưng thực tế dù cho có bieets được hàm phân bố trong không gian pha thì việc tính tích phân trạng thái cũng tương đối khó, bởi vì Z được tính bằng một tích phân phức tạp

 (6.6)

Vì vậy, trong trường hợp tổng quát, việc tính tích phân trạng thái là rất phức tạp, và chỉ đối với hệ đơn giản phép tính đó mới được tiền hành thành công. Trong những trường hợp khi mà ta không thể tính được tích phân trạng thái một cách chính xác, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp gần đúng
Trong trường hợp đặc biệt, tích phân trạng thái thường có tính chất nhân


Nghĩa là tích phân trạng thái của toàn bộ hệ có thể biểu thị như là tích của các tích phân trạng thái của các phần độc lập của hệ.Thực vậy, nếu như ta có thể chia các hệ khảo sát ra thành các phần độc lập đối với nhau (nghĩa là bỏ qua năng lượng tương tác giữa các phần đó), thì năng lượng của toàn bộ hệ sẽ bằng tổng năng lượng của các phần độc lập đó.Giả sử hệ gồm hai phần độc lập A và B ta cóDo đóNghĩa làMở rộng quy tắc đó ra cho một số bất kì k phần độc lập của hệ chúng ta thu được (6.7)
II: Tích phân trạng thái và các hàm nhiệt động của khí lý tưởng.

Áp dụng phân bố chính tắc  chúng ta hãy tính một số hàm nhiệt động của khí lý tưởng.

Để tính tích phân trạng thái Z ta cần biết hàm Haminton H .Đối với khí lí tưởng,hàm Haminton bằng tổng các năng lượng của các hạt riêng lẻ ,nghĩa là

 (6.8)

Ở đây  biểu thị thế năng của hạt thứ k,mà chúng ta đưa vào xuất phát từ lập luận sau đây .Các hạt của khí lí tưởng có thể chuyển động hoàn toàn tùy ý bên trong bình có thể tich V nhưng chúng không thể ra khỏi giới hạn của bình .Điều đó tương
 
Gửi ý kiến