Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Thu hoach BDTX nam 2013-2014

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:34' 23-05-2014
Dung lượng: 371.0 KB
Số lượt tải: 5734
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC
TRƯỜNG THCS LÂM MỘNG QUANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên giáo viên : NGUYỄN DŨNG
Tổ chuyên môn : Khoa học Xã hội
Chức vụ chuyên môn : Giáo viên, Tổ trưởng Tổ KHXH
PHẦN I
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Năm học: 2013-2014

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT- BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
       Căn cứ Kế hoạch số 224/KH- PGD&ĐT ngày 10/7/2013 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Phú Lộcc về Hướng dẫn thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014;
        Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Lâm Mộng Quang, bản thân tôi báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2013 – 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN DŨNG
Ngày tháng năm sinh: 01.08.1964
Tổ chuyên môn: Khoa học Xã hội
Năm vào ngành giáo dục: 1985
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy bộ môn Ngữ Văn 7/1; 8/2; 8/3 .
III. NỘI DUNG -THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG.
Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng : 30 tiết
Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy HS làm trung tâm;
Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học;
Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS;
+ Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết
Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng : 30 tiết
Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;
Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;
Bồi dưỡng chính trị đầu năm học;
+ Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15tiết
3 . Nội dung bồi dưỡng 3:  Khối kiến thức tự chọn:
Thời lượng : 60 tiết
Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc cũng như của trường THCS Lâm Mộng Quang. Tôi chọn thực hiện bồi dưỡng  thường xuyên: 04 mô đun : THCS13, THCS 14, THCS 15, THCS 16.
- THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học;
- THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích cực;
- THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;
- THCS 16: Hồ sơ dạy học.
Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
- Tự học dựa vào các tài liệu, sách và trao đổi với đồng nghiệp.
Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS của BGD;
Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS của BGD;
Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH;
Các tài liệu tập huấn về chuyên môn;
VI. TỒ CHỨC THỰC HIỆN
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX đã được phê duyệt, nghiêm chỉnh thực hiện các
 
Gửi ý kiến