Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thong ke pho cap

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Xạo
Ngày gửi: 16h:56' 18-01-2017
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Tỉnh/TP: Long An THỐNG KÊ TRẺ EM 6 ĐẾN 14 TUỔI PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC Mẫu: TH-01-TE
Quận/Huyện: Huyện Đức Hòa Thời điểm: tháng năm
Phường/Xã: xã An Ninh Tây Thời điểm: ngày 9 tháng 12 năm 2016
Năm học: 2016-2017 1 2010 2009 2008 2007 2006 "Tổng
(6-10)" 2005 2004 2003 2002 "Tổng
(11-14)"
Độ tuổi 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tổng số 3 153 160 159 144 151 767 134 154 127 114 529
Nữ 4 71 69 62 63 67 332 55 67 51 51 224
Dân tộc 5
" Khuyết
tật " Tổng số 6 1 1 1 1
Có khả năng HT 7
Được tiếp cận GD 8
Số phải phổ cập (PPC) 9 144 151 153 134 146 728 122 135 114 102 473
Đã và đang học tiểu học Lớp 1 " Số
PPC " Tại chỗ 10 137 2 139
Nơi khác 11 7 7
Nơi khác đến 12
Lớp 2 " Số
PPC " Tại chỗ 13 128 1 1 130
Nơi khác 14 21 21
Nơi khác đến 15
Lớp 3 " Số
PPC " Tại chỗ 16 141 3 144
Nơi khác 17 11 11
Nơi khác đến 18
Lớp 4 " Số
PPC " Tại chỗ 19 118 2 120 1 1
Nơi khác 20 12 12
Nơi khác đến 21
Lớp 5 " Số
PPC " Tại chỗ 22 118 118 3 3
Nơi khác 23 26 26 1 1
Nơi khác đến 24
HTCTTH " Số
PPC " Tại chỗ 25 117 135 114 102 468
Nơi khác 26
Nơi khác đến 27
Số KPPC 28
Lưu ban Số PPC Tại chỗ 29
Nơi khác 30
Nơi khác đến 31
Bỏ học Số PPC Tại chỗ 32
Nơi khác 33
Nơi khác đến 34
Số PPC chưa đi học 35
Tiêu chí Số lượng Tỉ lệ " …..,ngày tháng năm "
Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 : 144 100 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Trẻ 11 tuổi HTCTTH : 117 95.9 CHỦ TỊCH
Trẻ 11 tuổi đang học ở TH : 5 4.1 " (Kí, họ tên và đóng dấu UBND) "
Trẻ đến 14 tuổi HTCTTH : 468 98.9
Trẻ KT có khả năng HT được tiếp cận GD : 0 0


 
Gửi ý kiến