Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TEST E 6-UNIT2(2011-2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 17h:53' 26-08-2011
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
Full name(họ và tên):…………………………….Class(lớp) ……………
Marks(điểm):……………………..
Remarks(lời phê,nhận xét):………………………………………………

(CLASS 6) Unit 2:

I. HÃY ĐIỀN CÁC GIỚI TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG:
1)Stand ………………… 2)Sit …………………………
3)Come ………………... 4)I live……….a street.
5)I live………a house. 6)I live………Vietnam.
7)I live……….a city. 8)I live…….Le Loi street.
9)I live …….HCM city. 10)What is this …….English?
II. HÃY HOÀN TẤT CÁC MẨU ĐỐI THOẠI SAU:
1)-Hello.My name’s Mai. ……………………………..?
-My name………………….Tom.
-How ……………are you?
-………………eleven years old. …………….?
-…………………..twelve.
-Where …………………………live?
-I live …………Tran Hung Dao street.
2) -Good evening.
-……………….How are you?
-Fine,thank……….And ………..?
-Fine,thanks.
-Where………you………….?
-I live ……….Le Loi street.
III. ĐẶT CÂU HỎI VỚI ’WHAT’ VÀ TRẢ LỜI THEO TỪ GỢI Ý:
1)This/ desk(bàn học).
( What is this? –This is a desk.
2)That/clock(đồng hồ treo tường).
(…………………….?-…………………………….
3)This/eraser(cục tẩy,gôm).
(………………………?-…………………………..
4)That/ruler(thước kẽ).
(………………………...?-…………………………
5)This/pencil(bút chì).
(…………………………?-…………………………
6)That/board(cái bảng).
(………………………….?-…………………………
7)This/door(cửa cái).
(…………………………?-…………………………
8)That/waste basket(thùng rác).
(……………………….?-……………………………..
9)This/book(cuốn sách).
(………………………..?-………………………………

IV.HÃY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:
1)What is this? -……………………………pencil.
2)What’s your name? -………………..Loan.
3)Where do you live? -…………………Hanoi.
4)How old are you? -………………………ten.
5)Is this your bag? -Yes,…………………
V.HÃY GẠCH DƯỚI VÀ SỬA LỖI CÁC CÂU SAU:
1)We are fine,thanks you. -…………………………………………………..
2)That is a eraser. -……………………………………………
3)Where are you live? -……………………………………………
4)I live in Le Loi street. -………………………………………….
5)I’m ten year old. -……………………………………..
6)What your name? -…………………………………….
7)My name Long. -………………………………………
8)No,this is my schoolbag. – No,this isn’t my schoolbag.
9)I fine,thanks. -……………………………..
10)How are you? I’m twelve. -………………………………………
VI.HÃY ĐẶT CÂU HỎI CHO CÂU TRẢ LỜI SAU:
1) …………………………..?-My name’s Lan.
2)……………………………?-I’m twelve.
3)…………………………….?-That is a clock.
4)…………………………….?-This is an armchair.
5)……………………………..?-I live on Le Lai street.
6)…………………………….?-I’m fine,thank you.
7)……………………………….?Yes,that’s my classroom.
8)………………………………….?-No,this isn’t my bag.
9)………………………………….?-I live in Hue.
10)…………………………………….?-It’s a waste basket.
VII.VIẾT LẠI CÁC CÂU SAU,CHỌN TỪ ĐÚNG TRONG NGOẶC:
1)Is this (you/your) pen? -………………………………………..
2)No,this isn’t (I/my) pencil. -…………………………………….
3)How old are (your/you) ? -……………………………………
4) (I/my) name is Linh. -…………………………………..
5)That is (my/I) book. -……………………………………
6)They (is/are) stools. -…………………………………..
7)I’m (a/an) student. -…………………………………….
8)She (are/is/am) a teacher. -…………………………………
9)There is a desk (on/at/in) the room. -………………………………….
10)My sister is fifteen (years/year) old. –My sister is fifteen years old.
IX.ĐẶT CÂU HỎI VỚI ( IS THIS….?/IS THAT……?):
1)This is my classroom. (Is this your classroom?
2)This is my bag. (…………………………………?
3)That is my school. (…………………………………..?
4)That is my teacher. (……………………………………?
5)This is my desk. (……………………………………?
-THE END-
 
Gửi ý kiến