Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TEST E 6-UNIT 3 &4(2011)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 18h:12' 27-08-2011
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 385
Số lượt thích: 0 người
Name:…………………………………..Class:………….
Date:(ngày/tháng)………………………..

Unit 3:(review)
I.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG CÁC TỪ THÍCH HỢP ĐỂ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:
1)……………Mr Nam a teacher?-Yes,……………….is.
2)What’s……………………?-It’s …………….eraser.
3)This is Hoa. …………….is a student.
4)Are ………………nurses(những y tá)?-Yes,we ……………….
5)Are you doctors(những bác sĩ)?-Yes, ………………are.
6)Are you an engineer(kỹ sư)?-No, …………..not.
7)What re you?-…………………a student.
8)…………………is that?-………………..Linh.
9)No, it …………. .. It’s ……………armchair(ghế bành).
10)How many ………………are there in your house?-There ……….one desk.
II.ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI SAU:
1)……………………………?-They’re stools(những ghế đẩu).
2)……………………….?-I’m a student.
3)………………………..?-His name is Nam.
4)…………………………?-She’s a teacher.
5)………………………?-It’s Lan.
6)………………………………………………….?
-There are five people in my family.
7)………………………..?-I’m fine,thank you.
8)………………………..?-Yhat is a chair.
9)…………………………………………………..?
-There is a desk in the room.
10)…………………………..?-My sister is 16 years old.
III.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG DẠNG ĐÚNG CỦA ‘TO BE’:
1) I ……….Lan.I ……..a student.My brother and sister …………..teachers.My brother ……….twenty-five years old.My sister ………..twenty-four years old.There ………five people in my family.
2)This ………..Thu.She …………….my friend.
3)We …………in the yard(sân).
4)Who …………….they?
5)What …………….those(những cái kia)?
6)There ……..a lamp(đèn bàn) on the wall(trên tường).
IV.HOÀN TẤT ĐOẠN HỘI THOẠI SAU:
Hello.My name’s Mai. ……………………………?
My name’s Thu.
……………………………………………………..?
I’m twelve. …………………………………..?
I’m eleven years old.
…………………………….?-I’m a nurse(y tá),And you?
I’m a student.
……………………………………………………..?
There are four people in my family.
Oh,there are four people in my family,too.
V.TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:
1)Is this your pen?-No,…………………………..
2)Are these her book(sách của cô ấy)?-Yes,…………………….
3)Are they doctors?-No,…………………………..
4)Is that his eraser? –Yes,…………………………
5)Is Nam a student? –No,………………………
VI.ĐỔI CÁC CÂU SAU RA THỂ PHỦ ĐỊNH VÀ NGHI VẤN:
1)I’m an engineer. (I am not an engineer. (Are you/Am I an engineer?
2)This is my pen. (……………………….. (…………………………….?
3)Thu and Lan are students. (…………………………………..
- ……………………………………….?
4)Those are his pen(bút máy của anh ấy).
- ……………………………………… (………………………………………?
5)My book is here(ở đây). (…………………………….. (……………………………………?
VII.SẮP XẾP CÁC TỪ DƯỚI ĐÂY THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:
1) her/ is/ ruler/ that. (…………………………………..
2) not/ are/ those/ my/ books. (…………………………………….
3) engineer/ your/ sister/ an/ is. (……………………………………..
4) is/ his/ what/ ?/ name/ (……………………………………
5) are/ doctors/ ?/ brothers(những anh trai)/ your (……………………………….
VIII. ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC TỪ ĐƯỢC GẠCH DƯỚI:
1) …………………………………….?-My name is Lan.
2)……………………………………...?-She is a nurse.
3)…………………………………….?-It’s an eraser.
4)………………………………….?-They are tables(những cái bàn).
5)…………………………………?- It’s Mr Vien.
IX.HÃY HOÀN TẤT ĐOẠN VĂN SAU ĐÂY,SAU ĐÓ TRẢ LỜI CÂU HỎI:
This …………my family.There ………..five people ………...my family:my father,my mother,my brother,my sister and me.We live …….Quang Trung street.My father is forty years ……….. He is ………..engineer.My mother is thirty-six years ……….. ………is a nurse.My brother is twelve.My sister is ten.I’m fourteen.We ……..students.
Questions: 1)How many people are there in his family?
(……………………………………………………….
2)Where do they live? (…………………………………………..
3)How old is his father? (…………………………………..
4)What does his father do? (…………………………………….
5)How old is his mother? (…………………………………….
6) Is his mother a doctor? (……………………………………………………
7)How old is his brother? (……………………………..
8)How old is his sister? (……………………………….
GOOD LUCK TO YOU.
Name:…………………………………..Class:………….
Date:(ngày/tháng)………………………..
TEST- UNIT 4(review)
I.HÃY ĐIỀN A/ AN VÀO CÁC CÂU SAU NẾU CẦN:
1)My father is ……………architect(kiến trúc
 
Gửi ý kiến