Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lanh
Ngày gửi: 12h:37' 01-03-2019
Dung lượng: 21.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Môn: Sinh học 11 GVHD: Bùi Thị Thu Hiền
Lớp : 11A1 Người soạn: Trần Thị Lanh
Ngày dạy : Ngày soạn: 24/02/2019

BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tt)


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Qua bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Nêu được các hình thức học tập ở động vật.
- Nêu được các dạng tập tính phổ biến ở động vật.
- Nêu được ứng dụng các hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất.
2. Kĩ năng, thái độ:
- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.
- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp.
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm.
3. Thái độ:
Thông qua kiến thức về tập tính của động vật giáo dục cho HS ý thức bảo vệ các loài ĐV trong tự nhiên.
Biết được tập tính của động vật trong sản xuất nông nghiệp và đời sống.
4. Năng lực
- Năng lực tự học, hợp tác, giao tiếp…
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Giáo án, sưu tầm các hình ảnh, đoạn phim và tìm hiểu thêm tập tính của động vật trong đời sống thực tiễn.
Chuẩn bị phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của HS:
Nghiên cứu bài mới.
Chuẩn bị phiếu học tập
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Vận dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình – Giảng giải ; Quan sát – Vấn đáp – Thảo luận nhóm – Tìm tòi để dạy phần IV.
- Vận dụng kết hợp các phương pháp: tìm tòi – phát hiện kiến thức và thảo luận nhóm trong phần V.
- Áp dụng phương pháp vấn đáp trong phần VI.
IV. TRỌNG TÂM BÀI HỌC:
- Nêu được các dạng tập tính phổ biến ở động vật.
V. Hoạt động dạy học:
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ: lồng ghép nội dung kiểm tra bài cũ vào bài mới.
Giảng bài mới:
- Đặt vấn đề: Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu thế nào là tập tính của động vật và biết được tập tính ở động vật có hai loại là tập tính bẩm sinh và tập tính học được, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu vể một số hình thức học tập cũng như một số dạng tâp tính phổ biến ở động vật và những ứng dụng của tập tính trong đời sống và sản xuất
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: Tìm hiểu các hình thức học tập ở động vật – (10 phút)
GV: Hướng dẫn HS nghiên cứu cá nhân SGK và trả lời câu hỏi:
- Mục tiêu: Có những hình thức học tập nào ở động vật?
HS: Nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi. - Có 5 hình thức:
+ Quen nhờn
+ In vết
+ ĐK hóa
+ Học ngầm
+ Học khôn
GV:Cho HS nghiên cứu hình 32.1, 32.2, một số hình ảnh liên quan và hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS nghiên cứu mục IV SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.
HS: - HS chú ý quan sát hình, nghiên cứu mục IV SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.
GV: Yêu cầu đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
HS: Cử đại diện trình bày kết quả của nhóm< các nhóm khác nghe và bổ sung.
GV: Nhận xét và kết luận.
( Yêu cầu HS trả lời câu lệnh SGK trang 129.
HS: nghiên cứu sgk và trả lời.
+ B, D, B.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các dạng tập tính phổ biến ở động vật – (20 phút)
- Mục tiêu: Nêu được các dạng tập tính phổ biến ở động vật.
GV: treo một số hình ảnh liên quan và hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS nghiên cứu mục V SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 2.
HS: Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.
GV: Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả.
HS: Đại diện nhóm trình bày, HS khác lắng nghe bổ sung và nhận xét.
GV: nhận xét và kết luận.
( Yêu cầu HS trả lời câu lệnh SGK trang 131.
( Hãy nêu ví dụ về các tập tính học được chỉ có ở người mà không có ở động vật?
HS: nghiên cứu sgk và trả lời câu lệnh
Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng các hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất – (7 phút)
- Mục tiêu
 
Gửi ý kiến