Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tập huấn phòng chống đại dịch cúm A(H1N1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Minh
Ngày gửi: 10h:53' 20-08-2009
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phú

Số: ....../KH – PGD&ĐT Quảng Điền, ngày 07 tháng 8 năm 2009

KẾ HOẠCH
(V/v tập huấn Phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở Giáo dục.)

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học
- Hiệu trưởng các trường THCS
- Cán bộ Y tế; cán bộ kiêm nhiệm Y tế trường học các trường trên địa bàn huyện.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trong buổi họp trực tuyến Phòng chống dịch cúm A(H1N1) ngày 23/7/2009 với Bộ Y tế và lãnh đạo các thành phố lớn; công văn khẩn số 6334/ BGD&ĐT – CTHSSV ngày 29/7/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Công văn số 1277 ngày 30/7/2009 về kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của Sở Giáo dục & Đào tạo; chỉ thị hỏa tốc ngày 31/7/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1), nay Phòng Giáo dục phối hợp với TTYT Huyện tổ chức lớp “ Tập huấn chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục năm 2009”
1/ Thời gian: Bắt đầu lúc 8h 00, ngày 11/08 /2009
2/ Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục
3/ Thành phần: - Lãnh đạo Phòng Giáo dục
- Hiệu trưởng (Hiệu phó) bậc Mầm non. Tiểu học, THCS
- Cán bộ Y tế trường học; cán bộ kiêm nhiệm
- Chuyên viên các bộ phận của Phòng Giáo dục.
Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc để tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và đúng thời gian qui định.
KT.TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC

(Đã ký)
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT,CM

LÊ THỊ TUYẾT MAI


 
Gửi ý kiến