Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phương nguyên
Ngày gửi: 06h:15' 07-10-2015
Dung lượng: 122.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 02. 10. 2015
Ngày dạy: . .2015 dạy lớp 7c
. .2015 dạy lớp 7d


Tiết 14. LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: HS được củng cố điều kiện để 1 p/s viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.
b) Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết 1 p/s dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn (Thực hiện với các số thập phân vô hạn có chu kì từ 1 đến 2 chữ số).
c) Về thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác trong khi viết p/s dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
2. Chuẩn bị của gv và hs:
a) Chuẩn bị của GV: SGK, bảng phụ ghi nhận xét(sgk-tr31),bài tập.
b) Chuẩn bị của HS: Học bài, làm bài, SGK, máy tính bỏ túi.
3.Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ:(7’)
* Câu hỏi:
- HS1: Nêu điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn?
Áp dụng làm bài tập 68a(SGK-34)
- HS2: Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân?
Áp dụng làm bài tập 68b(SGK-34)
* Đáp án:
- HS1:- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 68(SGK-34):
Các phân số  viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
Các phân số  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- HS2: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
Bài 68b(SGK-34)b) Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động của GV & HS
Nội dung


GV:
GV:


HS:

GV:
?

HS:GV:
?HS:

GV:

GV:

HS:
GV:
GV:
?HS:


GV:GV:

?


HS:
GV:


GV:
HS:
GV:

HS:


GV:

GV:
GV:

HS:

GV:


Y/C HS chữa bài tập 69(SGK-30)
Hướng dẫn HS có thể dùng máy tính bỏ túi thực hiện phếp chia và viết kết quả dưới dạng rút gọn.
1HS lên bảng thực hiện
HS kiểm tra nhận xét.
Kiểm tra, nhận xét kết quả.
Tương tự làm bài tập 71(SGK-35)?

Làm bài tập 71(SGK-35)vào vở.
1 HS lên bảng thực hiện.
HS kiểm tra nhận xét.

Kiểm tra, nhận xét kết quả.
Từ kết quả trên, em có nhận xét gì về kết quả phép chia ( n thừa số 9)?
Trả lời… HS nhận xét, bổ xung ý kiến.
Nhấn mạnh lại cho HS.

HS thảo luận nhóm bài tập 85(SBT-15)
Thảo luận nhóm…
+ Giải thích tại sao các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
+ Viết các phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn.
Cử đại diện báo cáo kết quả. Các nhóm khác nhận xét chéo kết quả.

Thống nhất kết quả.
Y/c Hs làm bài tập 87(SBT-15)
Giải thích tại sao các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

Giải thích…
1 HS lên bảng trình bày. HS nhận xét, bổ xung ý kiến.
Kiểm tra, nhận xét kết quả.Y/c HS làm bài tập 70(SGK-35)

Muốn viết số thập phân dưới dạng phân số ta làm ntn?

1HS lên bảng trình bày

HS kiểm tra, nhận
 
Gửi ý kiến