Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH ( DANG VIEN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: dương hị hành vinh
Ngày gửi: 21h:54' 21-03-2017
Dung lượng: 21.5 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT
TRƯỜNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày tháng năm 2015

Mẫu 1: dành cho đảng viên
BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Họ và tên:
Sinh hoạt tại chi bộ:
Đơn vị công tác:
Nhiệm vụ được phân công:
Qua học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ sự chuyển biến về nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
1- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác.
- Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
- Về phục vụ nhân dân: đưa các chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, không quan liêu xa dân.
2- Chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Có quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quyết tâm chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng như: bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh, cá nhân, hữu danh vô thực, tham lam, lười biếng, tham ô.
- Vê nâng cao đạo đức công vụ: không tham nhũng, không hối lộ, không nhận hối lộ.
- Sự đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; phát huy tính dân chủ, nêu gương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh.
- Tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, xây dựng.
- Về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
3- Nói đi đôi với làm, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.
- Nói phải đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm.
- Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.
- Gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, không mắc tệ nạn xã hội…
- Thực hiện tốt mô hình giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo, góp phần làm cho Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân.
- Thực hiện nghiêm túc những điều quy định về đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
- Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đánh giá kết quả hoàn thành.
- Tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước: trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kỷ luật Đảng nghiêm minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IV) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nói và làm đúng theo các chuẩn mực đạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, đơn vị.
4- Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
- Đoàn kết trong thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng về tự phê bình và phê bình; tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách để xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh
- Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức của chi bộ, đơn vị.
- Đoàn kết, trách nhiệm trong góp ý, xây dựng các văn kiện và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.
Mỹ Xuân, ngày 19 tháng 9 .năm 2015
Người đăng ký 
Gửi ý kiến