Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 6: Stand up

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hứa Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 19h:37' 07-09-2016
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người

Unit 6: Stand up!
Lesson 1: 1 ,2, 3
Period: 35
Teaching date: 20/10/2014
Objectives : By the end of this lesson, Ss can use the words and phrases related to the topic Classroom instructions.
Materials : pictures, posters.
Procedure :
Time
Contents
T’s & Ss’ activities

3’
7’10’

8’5’
2’I/ WARM UP :
Match
Good morning a. ngồi xuống
Sorry b. cám ơn
thanks c. chào buổi sáng
sit down d. xin lỗi
Key: 1.c 2.d 3.b 4. a

II/ NEW LESSON :
Look, listen and repeat:
2.Point,say and do the actions:
Pre-teach vocabulary:
- come here: đến đây
- don’t talk! = Be quiet! : im
-open your book: sách bạn ra
-close your book: đóng sách bạn lại
Check vocabulary: (r&r)

Ask Sts to look at the pictures on page 40 and identify the characters and things.
3. Let’s talk:
Have Ss look at the picture on page 40

Key: 1. open 2. quiet 3. close
4. come 5. stand

III/ Production : Match
come a. your book
open b. up
stand c. down
sit d. here
don’t e. talk
*Key: 1.d 2. a 3. b 4.c 5. e


IV/ HOMELINK :
-Practise the exercises again.
-Prepare Lesson 1: 4,5,6/p.41


-Ask Ss work in groups to give the answers.
- T corrects
* Note:
- Above average and good Ss will help
below average and average Ss do the task.


-Tick pictures, ask ss questions to expand the context. (Ss’ answers may vary).-Ss listen to the CD (x3)
-Ss open their books
-T models; Chorus repetition

T – Ss; Ss – T (Above average and good Ss)
S1 – S2; S2 – S3

-T elicits the form from good and above average Ss.Model (x 3)
Choral (x 3)
Individual (x 3)
T writes
Sts give Vietnamese meaning.


Look and identify:
Mr Loc, Miss Hien, class, book…

Point to each instruction and check comprehension.
Demonstrate the actions.
Get Ps to work in pairs , taking turns to say and act out the instructions. Check as a class.

Note: Average Ss will say and good Ss do the actions
-Ask Ps elecit the words to fill the gaps.
-Write the instruction on the board and get Ps to repeat them a few times.
- Ps work in pairs, taking turns to say and act out the instructions.
-Correct their pronunciation.
-Call a few pairs to perform the task in front of the class.
*Note: Tell Ps that using Please makes the instruction more polite.-Ps work in groups to do the task.
-T gives feedback.
* Note:
- Below average and average Ss: givethe answers on the board.
- Above average and good Ss:read the sentences-Ps do at home

Unit 6: Stand up!
Lesson 1: 4,5,6
Period: 36
Teaching date: 20/10/2014
Objectives : By the end of this lesson, Ss can listen and tick the correct boxes, complete the sentences and play the game Simon Says.
Materials : pictures, posters, cassette.
Procedure :
Time
Contents
T’s & Ss’ activities

3’
7’
10’8’

5’2’
I/ WARM UP :
Match
come a. your book
open b. up
stand c. down
sit
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác