Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 6: Stand up

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:57' 17-01-2016
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Week: 9 Date of teaching:
Period 35th Date of planning:
UNIT 6: STAND UP!
Lesson 1(Part 1, 2, 3)
Objectives
After the lesson, students are able to:
- Give and respond to classroom instructions.
- Develop Ss speaking and listening skills.

Language focus
Pattern: “_____, please.”; Vocab: stand up, sit down, come here, open your book, close your book

Resources
Pictures, Puppets, Sts’ book, poster

PROCEDURE

Steps and time
Sts’ and T’s activities
Language focus
Modes

1. Warm-up: 1’
-Asks ss to open book on 3p34.
-Gets ss to sing the chant again (2 times).
-Calls 2 ss to chant in front of the class. Others give comments.


Chant

W-Class
Individual

2. Vocabulary:
10’
-T follows the steps of presenting new words.
-Sts follows T’s instructions.
stand up, sit down, come here, open your book, close your book
W-class
Individual

3. Look, listen and repeat (4’)
-T shows the pictures on the bb and play the recording 2 times.
-Asks the class to read the dialogues again. (2 times).
-Gets ss to read (2 times) in groups.
-Gets 4 ss to roleplay the dialogues.
-T gives out the pattern:
“______,please.”
-Does concept check.
-Sts copy the pattern.

Presenting dialogues:
a/
-Good morning, Mr Loc.
-Good morning, class. Sit down, please.
b/
-Be quiet, boys.
-Sorry, sir.


W-class
Groups
Individual

4. Point and say: 4’
-Puts the words on the bb.
-Runs through the vocabulary.
-Does the example.
-T follows steps of word cues.
-Sts try to practise using the pattern above.
-T corrects speaking.
Practice: word cues
a/ come here
b/ don’t talk
c/ open your book
d/ close your book
W-class
Groups
Pairs
W-class

5. Let’s talk:7’
-Divides class into groups of 5.
-Gives out the task.
-Does an example.(t gives out a instruction, the class do the action to respond.)
-Organises and controls group practising.
-Calls 1 group to do in front of the class, others give comments.Group practising


W-class
Groups
W-class

6. Homelink :1’
-T tells the homelink, ss takenote.
The vocabulary.
W-class

*************************************
Week: 9 Date of teaching:
Period 36th Date of planning:
UNIT 6: STAND UP!
Lesson 1(Part 4, 5, 6)
Objectives
After the lesson, students are able to:
- Listen and tick pictures.
- Look and write the dialogues.
- Develop Ss writing and listening skills.

Language focus
Pattern: “_____, please.”; Vocab: boy, girl, quiet, sorry, come, here

Resources
Pictures, Puppets, Sts’ book, poster

PROCEDURE

Steps and time
Sts’ and T’s activities
Language focus
Modes

1. Warm-up: 1’
- Have Ss sing the Hello song.
Sing the song
W-Class
Group

2. Vocabulary:
10’
-T follows the steps of presenting new words.
-Sts follows T’s instructions.
boy, girl, quiet, sorry, come, here
W-class
Individual

3. Listen and tick: 4’
- Tell Ss that they’re going to listen and tick the correct boxes. Give a few seconds for Ss to look at the pics.
- Play the recording three times for Ss to listen, do the task and check their answers.
- Get Ss to swap and check their answers before checking as a class.*Answers:1.a; 2.c; 3.c


W-class
Individual
W-class

4. Look and write: 4’
- Give Ss a few seconds to look at the pics and read the text in silence. Check comprehension. Remind Ss to write the initial letter of the word at the beginning of each sentence in capital letters.
- Give Ss time to do the task.
- Get Ss to swap and check their answers before writing the correct answers on the board for Ss to copy down.
- Call individual Ss to read the
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác