Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 6: Stand up

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 10h:10' 22-11-2015
Dung lượng: 41.2 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
Date of preparing:
Date of teaching:
Preriod:
UNIT 6: STAND UP?
Lesson 1: Part 1-2-3
I.OBJECTIVE:
A. Aim: By the end of the lesson Ps will be able to:give and respond to instructions.
B. Knowledge:
- Vocabulary: good morning, six down, please, be quite, sorry, come here, don’t talk, open your book, close your book, stand up!
- Grammar:
- Pronunciation:
C. Skills: Develop Ss reading and listening skills.
D. Attitude:
II. TEACHING TECHNIQUES:Matching, dicuss, work in pairs.
III. PREPARATION:
A. Teachers: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
B. Students: books, notebooks, workbooks, ruler, pens
IV. PROCEDUCE
A. Warm up:
B. New lesson:

Teacher and students’ activities
Knowledge

* Teach vocabulary:
-T elicits new words from Ss and instructs them to read.
-Ss call out the words and repeat chorally –individually.
-Ss copy down.
* Checking vocabulary: Matching1. Look, listen and repeat.
-T introduces the situations.
-T has ss listen and repeat after the tape.
-T elicits the model sentences and the form.
-Ss copy down.

2. Point and say(task 2)
-T gives instructions.
-T models the 1st picture with a student.
-T asks ss to do the task in pairs.
-T invites some pairs to speak out and gives comments.

3. Let’s talk (task 3)
-T gives instructions.
-T models:
T: Don’t talk!
T: Sit down, please!
-T asks ss to work in individually and do the task.
I. Presentation:
1. Vocabulary
- Good morning: Chào buổi sáng
- Six down: Ngồi xuống.
- Stand up! Đứng lên
- Please: Xin vui lòng
- Be quite! = Don’t talk: Hãy yên lặng!
- Sorry: Xin lỗi
- Come here: Đến đây
- Open your book: Mở sách của bạn
- Close your book: Đóng sách của bạn

2. Model sentences:II.Practice:
2. Speaking


3.Talking


C. Consolidation.
What’s the lesson about?
D. Homework.
- Learn new words by heart.
- Prepare next lesson: Unit 6_lesson 1 (3-4)
V.Can improve:Date of preparing:
Date of teaching:
Preriod:
UNIT 6: STAND UP?
Lesson 2: Part 4-5-6
I.OBJECTIVE:
A. Aim: At the end of the lesson pupils will be able to give and respond to instructions.
B. Knowledge:
- Vocabulary:
- Grammar:
- Pronunciation:
C. Skills: Develop Ss writing and listening skills.
D. Attitude:
II. TEACHING TECHNIQUES: Matching, dicuss, work in pairs.
III. PREPARATION:
A. Teachers: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
B. Students: books, notebooks, workbooks, ruler, pens
IV. PROCEDUCE
A. Warm up: Ask pupils some questions about the previous lesson.
B. New lesson:

Teacher and students’ activities
Knowledge

4. Listen and tick (task 4)
-T has ss listen to the tape twice and tick right pictures.
-Ss give answers.
-T plays the tape again to check the answers.

5. Read and write (task 5)
-T asks ss to look at the dialogues and write missing words to complete them.
-Ss work in pairs and then read aloud the dialogues.
-T checks with the class.

6. Let’s Play
- Explain how the game “Simon says” is played. Pupils all play together.
- Pupils play the game. Move around to help with the activity.
- Have the whole class repeat all the sentences to reinforce their pronunciation.
4. Listening

Answer: 1.a 2.c 3.c
5. Writing
Answers: 1. Open
2. Quiet
3. Close
4. Sit
5. Come
6. Stand

6. Let’s Play

C. Consolidation.
What’s the lesson about?
D. Homework.
- Learn new words by heart.
- Do the exercises A (2-3).
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác