Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 6: Stand up

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quang Tuệ
Ngày gửi: 21h:06' 08-04-2015
Dung lượng: 458.0 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
Period 23: Date of preparation: 8/11/2010

UNIT 5: MY SCHOOL
Lesson 1 - SECTION A1,2,3.

I. OBJECTIVES:
A. Aim: By the end of the lesson, Ss will be able to listen and use This is/ That is to introduce about school and class.
B. knowledge:
* Vocabularies:
this, school, library, classroom, school library.
* Structure:
+ This is my school.
That is my classroom.
C. skills: listening and speaking
II. PREPARATION:
A.Teacher: -Let’s learn English
- Extra board, Word cards,tape, radio.
B. Students:textbook, workbook
III. PROCEDURES:
A.Warm – up:(5ms) chain games
B.New lesson:
Teacher’activities
 Students’activities

I.Pre – stage:(8ms)
1. Look, listen and repeat
- Shows the picture at the book.
- Introduces the picture to give new words
* New words:
+ school(n)(real object): trường học
+ classroom(n)(real object): lớp học
+ School library(n)(real object): thư viện trường học
+ library: thư viện
+ this(explain): đây là
- Guides Ss read new words.
- Reads the sentences. Then asks Ss listen and repeat.
- Explains the sentences.
- Asks Ss to read in chorus and individual.
- Feedbacks, corrects, remarks.
II.While – stage:( 15ms)
2. Look and say
- Using the pictures to give new structure and explains.
* Structure:
This is my school.

This is + noun


- Shows the picture at book and asks Ss look and work in pairs.
- Calls some pairs to speak.
- Feedbacks, corrects, remarks.
III. Post – stage:(10ms)
3.Let`s talk
To introduce the pictures t and asks Ss to look at it then introduce.
Ex: This is my school.
That is my classroom,
- Calls some pairs to speak.
- Feedbacks, corrects, remarks.


- Look at it and give remark.
- Listen and repeat.
- Read in chorus and individual.
- Listen
- Read in chorus and individual.
- Listen and repeat.
- Listen and take note.- Look at the picture and work in pairs.
- Speak
- Work in pairs
- Speak in front of the class. The other Ss listen and remark- SpeakingIV.HOMEWORK ASSIGNMENT:(2ms)
- Ask Ss learn by heart newwords and structure.
-Prepair - Section:A4,5,6,7
V. TEXTBOOK ADAPTATION:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


Period 24: Date of preparation: 9/11/2010

UNIT 5: MY SCHOOL
Lesson 2 - SECTION A 4-7

I. OBJECTIVES:
A.Aim: by the end of the lesson, Ss will be able to listen and choose correct pictures,correct pro. Write the missing sentences.
B. Knowledge:
- Vocabulary:
- Structure : Review
This is my school
- Pronunciation:
school my please
classroom Mai meet
C. Skills: listening and writing
II. PREPARATION:
A.Teacher:
- Let’s learn English - Book 1,Let’s learn English -Work book 1
- Extra board, Word cards,tape, radio.
B. Students: - Let’s learn English - Book 1,Let’s learn English -Work book 1
III. PROCEDURES:
A.Warm- up:(5ms) -Calls some Ss introducing the school.
B.New lesson:
Teacher’s activities
 Students’ activities

I.Pre – stage:(13ms)
4. Listen and check
- Shows the pictures at book and exploit their knowledge.
- Reads the sentences 2 times.
1. Hi, my name`s Nam. I`m from Thang Long school. This is my classroom.
2. Look. This is Alan. And this is Li Li. They`re from my school. They`re my friends.
- Calls Ss to give the keys.
- Reads the dialogues again 1 time
- Feedbacks, corrects, remarks.
* Keys. 1 - b ; 2 - b
II.While- stage:(10ms)
5. Say it right
- Gives the sub board to write the words on the book. And reads 1 time.
school my please
classroom Mai meet

-Asks Ss
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác