Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 12. Sports and pastimes

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Điều
Ngày gửi: 05h:44' 09-05-2019
Dung lượng: 31.6 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Date to prepare: 01.03.19 Period :77th
Date to teach: 07.03.19 Week:26th
Unit 12: Sports and Pastimes
Theme: Recreation
Topic: Sports/games and pastime
A. What are they doing? (A1, A2, A3, A4, A5)
I. Objectives: By the end of the lesson, Sts can
-know more names of sports and pastimes
- talk and write what sports and pastimes they and people are playing.
Skill: develop listening, speaking, reading, writing.
Education: Sts should do exercises in the morning to stay in healthy.
II. Language contents:
Vocabulary: badminton/table tennis; skip; do aerobics; jog;
Grammar: What is he/she doing? =>He/ She is swimming.
What/which sports do you play? => I play soccer.
Which sports does she play? => She plays soccer.
III. Techniques: pair work, the big wheel,shark attack.
IV. Teaching aids:
T: lesson plan, textbook, color chalks, cassette.
V. Procedures:

Activities of Teacher and students
- T has Students play this game to lead in the new lesson.
-Students play games
- Teacher elicits new words by showing the pictures.
-Students try to give the meaning of words.
-T reads and has students repeat.
-Students repeat in chorus.
-T calls some students to read.
_Students stand up and read in front of the class.
_ T corrects their pronunciation.
_T shows pictures and asks students to lead the model sentences.
-Students give the model sentences
_T asks Students to identify the structure and give form.
-Students identify the structure and give form.
_T explains the usages and the correct form of verbs of the present progressive tense.

-T plays the cassette twice.
-Students listen and repeat.
_T calls some students to read.
_ Students read
_ T corrects if necessary.


-T shows pictures, explains the requirements
and has students work in pairs.
-Students work in pairs
_T calls some pairs to practice in front of the class.
_ T asks for the class’ comment
-Students comment.
-T corrects if necessary.


_T shows pictures and asks students to lead the model sentences.
-Students give the model sentences
_T asks students to identify the structure and give form.
-Students identify the structure and give form.
_T explains the usages and the correct form of verbs of the present simple tense.

-T plays the cassette twice.
- Students listen and repeat.
_T calls some students to practice in front of the class
-Students practice.
-T asks for the class’comment
-Students comment
_ T corrects if necessary.


-T shows pictures, explains the requirements and asks students to answer the questions.T plays the tape.
-Students listen
_T calls some Students to read aloud.
-Ss read aloud
-T corrects if necessary.


-T explains the requirements and calls some students to answer in front of the class and has them write the answers on the board.
-Students answer and write the answers on the board.
-T asks for the class’comment
-Students comment.=ư-hp\
_T corrects.

-T explains the requirements and
calls some pairs to practice in front of the class, then write on the board.
-Students practice in front of the class, then write on the board.
-T asks for the class’comment
-Students comment.
_T corrects
l


_T calls some students to go to write on the board if there is still time.
-Students write on the board the sports they play
-T asks for the class’comment
-Students comment.
_T corrects

_T assigns and Ss take notes
Contents
I. Warm up:(4’)
* game:

II. Presentation:(10`)
*Vocabulary:
_ Badminton(n)
_Skip(v)
_ Table tennis(n)
_ Do Aerobics(vp)
_Jog(v)
Grammar:
*Review
1. Present progressive tense


III. Practice:(25`)
A1. Listen and read:
(page 124)

A2. Ask and answer :
Shark attack
P1: What is he doing?
P2: He is jogging.
P1: What is she doing?
P2
 
Gửi ý kiến