Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 12. Sports and pastimes

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Điều
Ngày gửi: 18h:08' 27-05-2019
Dung lượng: 33.4 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Week:27 Planning date: 15/3/2019
Period:81 Teaching date: 22/3/2019
UNIT 12: sport and pastimes
C.How often (c1 – 4)
Theme: Recreation
Topic: Sports/games and pastime
I.Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to
- understand the story and the text and practice the present simple tenseuse present simple tense with adverb of frequency in correct way.
- To help ss read a short text to understand the details and get furthe practice in simple present tense, adverbs of frequency and out door pastimes
II. Language contents:
*Vocabulary: always,Usually,often,sometimes,never,have a picnic,fly their kite,go camping,tent
* Grammar: present simple tense with adverbs of frequency
III. Techniques: T-WC, individual-work, pair-work,group work,network
IV.Teaching aids:Text-book, lesson plan, pictures, tape, cards, additional board.
V. Procedures:-T and Ss greet
-T checks attendance
-T has ss play network
-Ss give words
* Pre teach:
- T. uses techniques to teach ss new words:

- Checking understanding:
What and where:
* C2. P.130:
- Ss read again and complete the grid:-Ss read again, then make questions and answer ( C3-P131)
* C4. P.131:
- Ss write their answers, using the adverbs of frequency
* Transformation writing:
(from the text C6. P.132)
- Ss change the information and change “Minh” to “I” and use “net work” for new ideas.

-T assigns
-Ss take notes


I.Warm up: NETWORKII. Pre reading
New words:
*Adverbs of frequency:
always
usually
often
sometimes
never
to have a picnic
to fly their kite
to go camping
a tent
*What and where:
III. while reading
Reading. C2. P.130 - 131:
Complete the grid:
(With answer key)
How often do they Never sometimes often usually always
...go to the zoo?

.....go to the park?

...have a picnic?

...do sports?


...fly kites?


..go camping?


...walk to school?

...do homework?

3. Make questions and answers(C3)
Eg:
a) How often do they go to the zoo?
- About three times a year.
( They sometimes go to the zoo.)
…………………………………….
* Key:
b) How often do they go to the park?
c) Do they go camping?
d) Do they walk to school?
(Do they do their homework?)
4. C4. P.131:
IV. Post reading
1. Write:
E.g: I like.........On the weekend I often........I usually go with......I and my friends always wear...........and we always take..................Sometimes we.......
2. Summary:
- Repeat the content of the lesson
V. Homework:
- Learn by heart the new words and do exercises C2,3. P.106, 107. (workbook)

Week:28 Planning date: 18/3/2019
Period:82 Teaching date: 25/3/2019
Unit 12: Sports and Pastimes
Theme: Recreation
Topic: Sports/games and pastime
C. How often?(C5,C6)
I.Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to
-use present simple tense with adverb of frequency in correct way.
-listen and recognize Nga and Lan’s activities.
-read the passage about their pastimes
-talk and write one’s pastimes
II. Language contents:
*Vocabulary: boots,warm,a camping stove,to camp overnight,clothes
* Grammar: present simple tense with adverbs of frequency
Like +Ving – like doing, like walking
Go+ Ving – go swimming…
III. Techniques: T-WC, individual-work, pair-work
 
Gửi ý kiến