Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SO SÁNH KÉP (CÓ BÀI TẬP)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguiyễn tấn Mỹ
Người gửi: Nguyễn Tấn Mỹ
Ngày gửi: 22h:26' 08-05-2011
Dung lượng: 5.2 KB
Số lượt tải: 9313
Số lượt thích: 5 người (Đỗ Huy, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Hồ Thị Phi Phượng, ...)

DOUBLE COMPARATIVE
( SO SÁNH KÉP )

I. SO SÁNH KÉP MỘT MỆNH ĐỀà.
1. Tính từ ngắn : nghĩa : càng lúc càng . . ., càng ngày càng . . .
Công thức : _______________________________
Adj + er and Adj + er
------------------------------------------------
Ex: - Some people become richer and richer.
- It gets darker and darker.
2. Tính từ dài :
Công thức : _______________________________
More and more + Adj
------------------------------------------------
Ex : - The cost of living is more and more expensive.
GHI CHÚ :
- Những tính từ 2 vần tận cùng bằng : y, el, er, ow được coi như một vần, do đó khi so sánh , chỉ cần
thêm er vào sau tính từ mà thôi.
Ex : - happy ( happier simple ( simpler
- clever ( cleverer narrow ( narrower
- Một số tính từ có bậc so sánh bất quy tắc :
- bad ( worse good, well ( better
- many, much ( more little ( less
- far ( farther, further
II. SO SÁNH KÉP HAI MỆNH ĐỀ.
1. Tính từ ngắn: nghĩa : càng , , , càng . . .
Công thức : _______________________________________________
The Adj + er + S V, the Adj +er + S V
-----------------------------------------------------------------------
Ex : The higher the sun rises, the warmer the weather is.
2. Tính từ dài.
Cơng thức : ____________________________________________________
The more + Adj + S V, the more + Adj + S V
------------------------------------------------------------------------------
Ex : - The more difficult the test is, the more nervous the students are.
GHI CHÚ :
- So sánh kép vẫn có thể áp dụng cho Trạng từ, Danh từ, Động từ.
Ex : - The more books you read, the more knowledge you get. ( so sánh Danh từ )
- The more I meet him, the more I hate him. ( so sánh Động từ )
- The faster you drive, the sooner you arrive. ( so sánh Trạng từ )
- Hai vế so sánh có thể khác nhau.
Ex : - The longer he waited, the more impatient he became. ( so sánh Trạng từ và Tính từ)
- The more electricity you use, the higher your bill is. ( so sánh Danh từ và Tính từ )
- The faster people drive, the more accidents happen. ( so sánh Trạng từ và Danh từ )EXERCISE

I. DOUBLE COMPARATIVE
1. The apartment is big. The rent is high.
- The bigger the apartment is, the higher the rent is..
2. We set off soon. We will arrive soon.
- The sooner we set off, the sooner we will arrive.
3. The joke is good. The laughter is loud.
- The better the joke is, the louder the laughter is.
4. She gets fat. She feels tired.
- The fatter she gets, the more tired she feels.
5. As he gets older, he wants to travel less.
- The older he gets, the less he want to travel.
6. The children are excited with the difficult games.
- The more difficult the games are, the more excited the children are.
7. People dive fast. Many accidents happen.
- The faster people drive, the more accidents happen..
8. I meet him much. I hate him much
- The more I meet him, the more I hate him.
9. My boss works better when he is pressed for time,
- The less time my boss has, the better he works.
10. As he has much money, he wants to spend much.
- The more money he has, the more he wants to spend.
11. If you read many books, you will have much knowledge.
- The more books you read, the more knowledge you will have.
12. He speaks too much and people feel bored.
- The more he speaks, the more bored people feel.
13. The growth in the economy makes people’s living condition better.
- The more the economy grows, the better people’s living condition is.
14. He learned a lot of things as he traveled far.
- The farther he travel, the more he learn.No_avatar

cảm ơn nhé

Nụ hôn

Avatar

Thanks so much!!!

Avatar

Thư viện violet nay vào chậm quá, chạy nặng bởi nay quá nhiều trang quảng cáo làm cho thư viện chạy chậm và  gây phiền hà. Ban quản trị cần tháo gỡ bớt quảng cáo để đưa lại lợi ích cho mọi người đóng góp vào kho tàng tri thức violet.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓