Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 58 số học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Chung Dũng
Ngày gửi: 08h:29' 29-12-2011
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: Ngày giảng:
Tiết 58. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Hiểu vận dụng đúng các tính chất: Nếu a = b thì a + c = b + c và ngược lại, nếu a = b thì b = a
2. Kỹ năng:
- Bước đầu vận dụng được quy tắc chuyển vế vào giải bài tập.
- Làm được các bài tập trong SGK.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
II/ Đồ dùng:
- GV: Chiếc cân bàn hai quả cân 1kg, hai vật có KL bằng nhau. Bảng phụ ví dụ
- HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà.
III/ Phương pháp: Phương pháp phân tích, tổng hợp.
IV/ Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra: Lồng trong bài
3. Các hoạt động dạy học:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng

3.1 Hoạt động 1. Tìm hiểu tính chất của đẳng thức:
a) Mục tiêu: Hiểu thế nào là đẳng thức, xây dựng tính chất của đẳng thức.
b) Đồ dùng: Bảng phụ trình bày ví dụ.
c) Thời gian: Cân Robecvan; vật nặng. d) Tiến hành:


- Yêu cầu HS đọc ?1
? Quan sát H.50 rút ra kết luận gì
? Khi cân thăng bằng nêu cho thêm hai vật có khối lượng như nhau vào hai đĩa cân thì hai đĩa cân như thê nào

? Nêu bớt ở hai đĩa cân đi hai vật có khối lượng bằng nhau thì hai đĩa cân như thì nào
- GV giới thiệu các tính chất của qui tắc

- GV lấy ví dụ minh hoạ
? Cho biết các vế của đẳng thức trên
? Làm thế nào để VT của đẳng thức chỉ còn x
? Hãy thực hiện

- Yêu cầu HS làm ?2
? Cho biết các vế của đẳng thức trên
? Làm thế nào để VT của đẳng thức chỉ còn x
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- GV từ đẳng thức x + 4 =-2
ta được x = -2 – 4
? Rút ra nhận xét gì khi chuyển một số hạng tử vế này sang vế kia của một đẳng thức.

- HS đọc ?1
- HS quan sát hình trả lời

- Khi cân thăng bằng nêu thêm hai vật có khối lượng bằng nhau vào hai đã cân thì cân vẫn thăng bằng

- Nếu bớt đồng thời ở hai đĩa cân hai vật bằng nhau thì cân vẫn thăng bằng
- HS lắng nghe


VT = x – 3
VP = 4
- Thêm 3 vào hai vế

- HS đứng tại chỗ trình bày


- HS làm ?2
VT = x + 4
VP = -2
- Thêm -4 vào hai vế

- HS lên bảng thực hiện


- Khi chuyển một số hạng tử vế này sang vế kia thì phải đổi dấu số hạng đó
1. Tính chất của đẳng thức
?1

Nếu a = b thì a + c = b + c
Nếu a + c = b + c thì a = b
Nếu a = b thì b = a
2. Ví dụ:
Ví dụ: Tìm số nguyên x biết:
x – 3 = 4
Giải:
x - 3 = 4
x – 3 + 3 = 4 + 3
x = 7

?2 Tìm số nguyên x biết:

x + 4 = - 2
x + 4 – 4 = - 2 – 4
x = - 63.2 Hoạt động 2. Quy tắc chuyển vế
a) Mục tiêu: HS hiểu được quy tắc chuyển vế.
b) Đồ dùng: Bảng phụ trình bày ví dụ.
c) Thời gian: 15 phút
d) Tiến hành:

- GV thông báo mục nhận xét
- Gọi HS đọc quy tắc chuyển vế

- GV treo bảng phụ ví dụ minh hoạ
- GV giới thiệu cách áp dụng quy tắc chuyển về thông qua ví dụ

- Yêu cầu HS làm ?3
? Nhận xét gì vế VP của đẳng thức
? Hãy thực hiện phép tính
? Tính x như thế nào
- Yêu cầu HS làm

- HS đọc quy tắc chuyển vế
- HS lắng nghe
- HS làm ?3
- VP là phép cộng 2 số nguyên khác dấu
x + 8 = -1
- áp dụng quy tắc chuyển vế
- 1 HS lên bảng làm
- HS ghi nhớ
2. Quy tắc chuyển vế
* Quy tắc (SGK)

 
Gửi ý kiến