Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

skkn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: skkn
Người gửi: Đinh Văn Điệp
Ngày gửi: 09h:13' 11-06-2018
Dung lượng: 25.3 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC
Phần mở đầu
I. Lí do chọn đề tài
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH đất nước đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt ngành Giáo dục
- Đào tạo. Tiểu học là bậc học nền tảng. Để nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học thì việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ là một yếu tố hết sức quan trọng.
Quản lí chuyên môn ở trường TH trước hết và chủ yếu là quản lí con người, cụ thể là đội ngũ giáo viên. Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục, là người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành công hay thất bại của nhà trường. Vì thế việc tổ chức, quản lí làm tốt công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là việc làm thường xuyên và được các nhà trường quan tâm hàng đầu. Hiện nay, đất nước chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới. Giáo dục - Đào tạo trở thành quốc sách hàng đầu nhằm: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, tiến kịp các nước tiên tiến, đặc biệt nước ta đang trên con đường hội nhập. Mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu giáo dục TH nói riêng đã chỉ rõ đây là mục tiêu chiến lược.Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sịnh; đặc biệt để thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thiện Nhân, tất yếu tuỳ thuộc vào đội ngũ giáo viên. Đặc điểm lao động của người giáo viên cho thấy dạy học là một nghề với nhiệm vụ chủ yếu hết sức quan trọng là giảng dạy và giáo dục học sinh. Việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới thì vai trò của người giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh nhằm giúp các em chiếm lĩnh kiến thức mới. Như vậy đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên hoàn thiện tri thức và kĩ năng nghề nghiệp toàn diện, mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước cũng như xu thế toàn cầu hoá của xã hội đương đại. Giáo viên cần được học tập và bồi dưỡng suốt đời. Việc tổ chức, quản lí để cho mỗi giáo viên có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn là việc làm cần thiết và có ý nghĩa chiến lược. Như vậy, xuất phát từ:
- Yêu cầu của đất nước trong thời kì hội nhập.
- Mục tiêu đào tạo của giáo dục tiểu học.
- Việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa bậc tiểu học.
- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Từ thực trạng đội ngũ giáo viên.
Tôi đã chọn nghiên cứu và thực hiên đề tài: “Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học”. Đây là mộ vấ đề rộng và phức tạp, với khả năng cho phép, tôi chỉ mạnh dạn đi sâu nghiên cứu và trình bày một số giải pháp của bản thân trong việc “Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Văn Thuỷ”.
II. Mục đích của đề tài:
Qua nghiên cứu, khảo sát để nắm chắc thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của trường nhằm giải quyết một số vấn đề về lí luận và đề ra một số giảI pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy học.
III. Đối tượng nghiên cứu:
- Nghiên cứu tài liệu về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới quản lí giáo dục.
- Mục tiệu, kế hoạch giáo dục Tiểu học
- Đội ngũ giáo viên trường TH Văn Thuỷ mà nội dung tập trung chủ yếu là năng lực chuyên môn của giáo viên.
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Bước đầu xác định một số cơ sở khoa học và thực tiễn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.
- Phân tích thực trạng về năng lực SP đội ngũ trường mình phụ trách.
- Từ lí luận và thực trạng đề ra một số giải pháp về công tác bồi dưỡng năng lục chuyên môn cho đội ngũ.
V. Phạm vi đề tài:
Đề tài chỉ đề cập đến một số vấn đề về “Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường TH Văn Thuỷ“.
VI. Phương pháp giải quyết đề tài:
- Nghiên cứu lí luận (tài liệu liên quan đến giáo dục) để tìm hiểu cơ sở
 
Gửi ý kiến