Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14 (10) Listening - ViOLET

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngân Phương Vy
Ngày gửi: 06h:26' 27-03-2013
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
-
Trang bìa
Trang bìa:
Period 92 ~ UNIT 14 - LISTENING LISTENING 14
Warm-Up: WHO ARE THEY?
New Words: Listen And Repeat

1. goal-scorer: ||người ghi bàn thắng|| <= to score 2. hero: ||vị anh hùng || 3. ambassador: ||viên đại sứ|| 4. Brazil: ||nước Bra-zin|| => Brazilian 5. kicking: ||lối, cách đá bóng|| 6. to retire: ||nghỉ hưu|| (=> retirement, (n.) 7. to lead (led-led): ||dẫn đến|| 8. to promote: ||thúc đẩy|| 9. championship: ||chức vô địch|| <= champion 10. to control: ||giữ, khống chế (bóng)|| LISTEN, REPEAT AND DEFINE THESE WORDS IN VIETNAMESE. WHILE LISTENING
Task 1:

......||1940|| ..................................||joined a Brazilian football club||. .......||1962|| .......||1974|| .................................||retired|| TASK 1. You will hear some information about Pelé, a famous Brazilian football player. Listen and complete the table below. Task 2:

1. What was Pelé famous for as a football player? |||As a football player, Pele was famous for his powerful kicking|| ||and controlling the ball||. 2. How many World Cups did he participate in? ||He participated in three World Cups.|| 3. When did he leed the team to its first world club championship? ||In 1962||. 4. Where did he play football before he retired? ||He played for an American football club (for two years before he retired).|| 5. What did Pelé do after his retirement? ||He became an international ambassador for the sport, working to promote ||peace and understanding through friendly sport activities||. 6. Why did he become a Brazilian national hero? ||Because he had scored 1,200 goals||. TASK 2. Listen again and answer the following questions. AFTER LISTENING
Gap-fill:

Pélé is considered one of the (1) ||greatest|| football players of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pélé was (2) ||famous|| for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian football club in 1956, and in 1962 he led the team to its first world club (3) ||championship||. Pélé became the only player to participate in three World Cups, in 1958, 1962, and 1970. By 1974, Pélé had (4) ||scored|| 1,200 goals, and became a (5) ||Brazilian|| national hero. He played for an American football club for two years before he (6) ||retired|| in 1977. Later, Pélé became an (7) ||international|| ambassador for the sport, working to promote (8) ||peace|| and understanding through friendly sport activities. LISTEN AGAIN AND FILL IN THE MISSING WORDS. Homework:
HOMEWORK 1. Learn all the new words by heart. 2. Do the exercises again.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓