Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch y tế Nh 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Thu Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:18' 07-11-2012
Dung lượng: 201.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐTP BẮC GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI
Số: 23/2012/KH-THMK

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Mỹ Độ, ngày17 tháng 9 năm 2012

 KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác y tế trường học năm học 2012-2013

Căn cứ thông tư 03/TTLT/YT-GD&ĐT ngày 1/3/2000 của liên bộ Bộ y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ y tế về việc Ban hành quy định vệ sinh trường học;
Thực hiện thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐTĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
Căn cứ pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với trường có học sinh bán trú.
Căn cứ công văn số 326/GDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2012 hướng dẫn công tác YTTH năm 2012-2013 của phòng GDĐT thành phố Bắc Giang.
Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH-LN ngày 25 tháng 9 năm 2012 về tổ chức thực hiện công tác y tế trường học 2012- 2013 của trung tâm y tế dự phòng.
Căn cứ công văn số 02/BCĐ ngày 15/8/2012 của Ban chỉ đạo thực hiện BHYT thành phố Bắc Giang về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2012-2013.
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, trường tiểu học Minh Khai lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác y tế trong nhà trường trong năm học 2012-2013 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện quy định về hoạt động y tế trong trường ban hành theo quyết đinh số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ y tế về vệ sinh trường học; quyết đinh số 1221/QĐ-BYT ngày 7/4/2008 của Bộ y tế về danh mục trang thiết bị thuốc thiết yếu dùng trong phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học;
Phân công đúng nhiệm vụ vê công tác này nhằm, phát huy vai trò trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp.
- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phòng chống suy dinh dưỡng, tai nạn thương tích; tác hại của thuốc lá; các dịch, bệnh tật trong trường học( cúm AH1N1, cúm AH5N1, nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, sởi, sốt rét, sốt xuất huyết,tay- chân- miệng, giun sán…).
- Phấn đấu 100% công trình vệ sinh đạt yêu cầu và luôn sạch sẽ không gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan trườg lớp.
3. Tiếp tục thực hiện Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích ban hành kèm theo Quyết định số 4458//QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2007 và tăng cường biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước trong học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS theo Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg và chỉ thị số 61/2008/CT-BGD&ĐT.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, sức khoẻ vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
5.Tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thông tư liên bộ về lĩnh vực giáo dục y tế trường học. trong đó đặc biệt chú trọng:
- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 36/GD-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2001 về việc phòng chống tác hại của thuốc lá.
- Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học.
- Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành quy
 
Gửi ý kiến