Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 10 HỌC KÌ 2 VIP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày gửi: 19h:17' 28-04-2011
Dung lượng: 257.5 KB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 người


Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: 10C
Câu 1: Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật? Khái niệm hô hấp? Phân biệt hô hấp hiếu khí, kị khí và lên men. Ví dụ?

* Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật:
- Căn cứ nguồn cung cấp năng lượng, vi sinh vật đựoc chia làm 2 nhóm:
+ Vi sinh vật quang dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng mặt trời. (Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía,...)
+ Vi sinh vật hóa dưỡng: Nguồn năng lượng là các hợp chất vô cơ hay hữu cơ. (Vi khuẩn nitrat hóa, nấm,...)
- Căn cứ vào nguồn cung cấp cacbon, vi sinh vật được chia làm 2 nhóm:
+ Vi sinh vật tự dưỡng: Nguồn cacbon chủ yếu là CO2. (Vi khuẩn lam, vi khuẩn nitrat hóa,...)
+ Vi sinh vật dị dưỡng: Nguồn cacbon chủ yếu là các hợp chất hữu cơ.
Như vậy, hình thức dinh dưỡng của vi sinh vật được chia thành 4 kiểu:
+ Quang tự dưỡng (vi khuẩn lam, tảo đơn bào..)
+ Hóa tự dưỡng (vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa hiđrô..)
+ Quang dị dưỡng (vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía..)
+ Hóa dị dưỡng (nấm, động vật nguyên sinh..)

* Khái niệm hô hấp: Hô hấp là một hình thức hóa dị dưỡng các hợp chất cacbohiđrat.
- Hô hấp hiếu khí: Xảy ra khi môi trường có ôxi phân tử. Hô hấp hiếu khí là quá trình ôxi hóa các phân tử hữu cơ. Trong đó, chất nhận electron cuối cùng là ôxi phân tử. Sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O và giải phóng nhiều năng lượng.
- Hô hấp kị khí: Xảy ra khi môi trường không có ôxi phân tử. Hô hấp kị khí là quá trình phân giải cacbohiđrat để thu năng lượng cho tế bào. Trong đó, chất nhận electron cuối cùng không phải là ôxi phân tử mà là các phân tử vô cơ như NO3-, SO42-...

* So sánh hô hấp hiếu khí, kị khí và lên men:
- Giống nhau:
+ Hô hấp hiếu khí, kị khí và lên men đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, chủ yếu là cacbohiđrat để tạo ra các chất cần thiết và thu năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể vi sinh vật.
+ Đều xảy ra quá trình chuyển hóa electron.
- Khác nhau:Hô hấp hiếu khí
Hô hấp kị khí
Lên men

Xảy ra trong điều kiện hiếu khí, có ôxi tham gia
Xảy ra trong điều kiện kị khí, không có sự tham gia của ôxi
Xảy ra trong điều kiện kị khí, không có sự tham gia của ôxi

Chất hữu cơ được phân giải hoàn toàn thành khí CO2 và H2O
Chất hữu cơ được phân giải không hoàn toàn tạo một số sản phẩm trung gian
Chất hữu cơ được phân giải không hoàn toàn tạo các sản phẩm như rượu, axit lactic...và có thể có CO2

Chất nhận electron cuối cùng là ôxi phân tử
Chất nhận electron cuối cùng là một phân tử vô cơ

 
Gửi ý kiến