Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁI THỰC HÀNH SỐ 2 LỚP 12 CB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Quảng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:10' 13-11-2008
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:.................. Tiết phân phối: 24 Tuần:12
Bài 16:
THỰC HÀNH
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME
I: MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS củng cố những tính chất đặc trưng của protein, vật liệu polome.
- HS: Tiến hành một số TN:
+ Sự đông tụ của protein khi đun nóng.
+ Phản ứng màu của protein.
+ Tính chất của PE, PVC, sợ len, sợi xenlulozo khi đun nóng.
+ Phản ứng của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozo với kiềm.
2. Kĩ năng:
Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành thành công một số TN về tính chất của pilime và vật liệu polime thường gặp.
II: CHUẨN BỊ:
1. Dụng cụ:
- Ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
- Đèn cồn, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm.
- Kẹp sắt.
2. Hóa chất:
- DD protein.
- DD NaOH 30%, CuSO4 2%, AgNO3 1%, HNO3 20%.
- Mẫu nhỏ PVC, PE, sợi len, sợi xelulozo.
III. PHƯƠNG PHÁP:
Đàm thoại - Thực hành
IV: TIẾN TRÌNH BUỔI THỤC HÀNH:
1. Ổn định lớp: 1`.
2. Chia lớp thành 3 nhóm: mỗi nhóm 6 HS.
3. Nội dung thực Hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Công việc đầu buổi thực hành:
GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu, nhấn mạnh những lưu ý trong buổi thực hành, nhấn mạnh yêu cầu an toàn trong khi làm thí nghiệm với dd axit, xút.
- Ôn tập một số kiến thức cơ bản về tính chất của protein, polime.
- Hướng dẫn một số thao tác như dùng kẹp sắt kẹp các mẫu PE, PVC, sợi tơ gần ngọn lửa đèn cồn, quan sát hiện tượng. Sau đó mới đốt các vật liệu trên và quan sát.

Hoạt động 2: Thí nghiệm đông tụ của protein khi đun nóng:

GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm, quan sát sự đông tụ của protein khí đun nóng.
Hoạt động 3: TN phản ứng màu của protein ( phản ứng màu biure).

GV: Hướng dẫn HS giải thích.
Cu(OH)2 tạo thành do phản ứng:
CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4
Có phản ứng giữa Cu(OH)2 với các nhóm peptit -CO-NH- tạo sản phẩm màu tím.
Hoạt động 4: TN Tính chất của một sô vật liệu polime khi đun nóng.

GV: Theo dõi, hướng dẫn HS quan sát để phân biệt hiện tượng khi hơ nóng các vật liệu gần ngọn lửa đèn cồng và khi đốt các vật liệu đó. Từ đó có nhận xét chính xác các hiện tượng xảy ra.
Hoạt động 5: TN Phản ứng của 1 vài vật liệu polime với kiềm.
GV: Theo dõi, hướng dẫn hS làm TN.

Hoạt động 6: Công việc cuối buổi thực hành:
GV: Nhận xét, đánh giá tiết thực hành.


HS: Theo dõi lắng nghe?


HS: Tiến hành thí nghiệm:
Dùng ống nhỏ giọt cho vào ống nghiệm 1 ml lòng trắng trứng, sau đó cho từ 2-3 ml nước cất, lắc nhẹ ống nghiệm tạo ra dd protein. Đun nóng ống nghiệm ( đến sôi).
Quan sát hiện tường xảy ra và giải thích.

HS: Tiến hành thí nghiệm: Dùng ống nhỏ giọt cho vào ống nghiệm 0,5 ml protein, cho tiếp 1-2 ml nước cất, lắc ống nghiệm tạo ra dd protein, cho tiếp 1-2 ml dd NaOH 30% (đặc), 1-2 giọt CuSO4 2% rồi lắc ống nghiệm. Quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra.

HS: Làm TN với tứng vật liệu polime.
- Hơ nóng gần ngọn lửa đèn cồn: PE, PVC, sợi xenlulozo.
- Đốt các vật liệu trên ngọn lửa.
Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.

HS: Làm TN như hướng dẫn của sgk?


HS: Thu dọn dụng cụ, hóa chất, vệ sinh lớp học. PTN. viết tường trình theo mẫu GV cho trước.V RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT THỰC HÀNH:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến