Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GA Hình 7 (Đủ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Vĩnh (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:15' 26-05-2009
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
NG: 21/9/2008
ND: 22/9/2008
Tiết 9: LUYỆN TẬP

I- MỤC TIÊU :
-Cũng cố kiến thức về tính chất hai đường thẳng song , tiên đề Ơ clít
- Rèn kỹ năng vận dụng tiên đề Ơ Clít - tính chất hai đường thẳng song song để giải bài tập
HS tập suy luận khi giải bài tập
II- CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi nội dung bài 38
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh
2-Các hoạt động chũ yếu :
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Ghi bảng

Hoạt động 1:Kiểm ta bài cũ
* Nêu nội dung của tiên đề Ơ Clít và tính chất của hai đường thẳng song song ? dùng kiến thức trên khi nào ?
Hoạt động 2: Bài luyện tại lớp
- Cho hs làm bài 35 sgk/94
- Gọi 1 hs lên bảng làm


- Cho hs nhận xét

- Cho hs hoạt động nhóm bài 36

HS thảo luận

-Gv hướng dẫn học sinh theo dõi và sữa bài
-Gọi hs lần lượt lên bảng làm bài 38 , mỗi hs làm 1 câu


-HS cả lớp cùng làm vào vở sau đó nhận xét
*GV lưu ý HS phần bảng bên phải (sgk )nếu cho hai góc trong cùng phìa bằng nhau ta đuă về hai góc slt hoặc đv bằng nhau để 2đt // chứ không đi trực tiếp từ 2 góc trong cùng phía bù nhau suy ra 2đt //


Hoạt động 3 : cũng cố - dặn dò
-BVN : 37;39 sgk
Bài 29 SBT /79
*cho hình vẽ m//n
H m
3 4
1 2 n
K
và K1-H3 =70 0 .tính H4 và K2


HS đứng lên trả lời

-HS lên bảng làm bài 35 số còn lại làm vào vở
- Trả lời câu hỏi đt a và b có // không vì sao ?

HS thảo luận nhóm bài 36

-Đại diện các nhóm lên trình bày


-HS lần lượt lên bảng làm bài 38
-cả lớp cùng làm sau đó đối chứng bài trên bảng , nhận xét


-Hs ghi nhớ


nghn

nnhtuyt6

-HS lên bảng mmmnnnbv hbbujpBài 35/94:
Theo tiên đề Ơ Clít về đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đương thẳng a qua A song song với đường thẳng BC , một đường thẳng b qua B và song song với đường thẳngAC
** đường thẳng a và b cắt nhau vì a//BC,bcắt BC tại B nên b cắt a. Thật vậy : nếu b không cắt a thì b//a . Vậy qua B có 2 đt //a . Điều này trái với tiên đề ơ clít về đt //
Bài 36 : c
a A3 2
4 1
3 2
b 4 B1
biết a//b , c cắt a tại A , cắt b tại B . điền vào ...
a,Â1=B3(vì cặp góc so le trong )
b,Â2 =B2 (vì là cặp góc đồng vị
c,B3+ Â4 =1800 (vì trong cùng phía.)
d,B4 =Â2 ( vì ..........)
Bài 38 : Bảng phụ
a) 3 A2 d
B d`
Biết d//d` thì suy ra :
* Â1=B3 vàÂ2=B2; Â1+B2=1800
*Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
-cặp góc so le trong bằng nhau
cặp góc đồng vị bằng nhau
-cặp góc trong cùng phía bù nhau


**** KIỂM TRA 15`
ĐỀ RA : 1- phát biểu tiên đề Ơ Clít (2 điểm)
2- trên hình vẽ cho biết a//b , Â2=500
a) tính B2 (2,5 điểm ) a A3 2 500
b) so sánh Â3 và B1(3 điểm ) 4 1
c)tính Â2+B1 (2,5đ) b 3 2
4 B1
Chất lượng :
Lớp
Tsố HS
0-1-2-3
4
5-6
7-8
9-10
>=5
 %

7A 5

7A 3


Tiết 10: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

I- MỤC
 
Gửi ý kiến