Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sinh vật

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Chí (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:47' 14-09-2013
Dung lượng: 149.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS – MÔN SINH HỌC
LỚP 6
Cả năm : 37 tuần = 70 tiết
Học kì I : 19 tuần = 36 tiết
Từ tuần 1 đến tuần 17: 2 tiết/ 1 tuần; từ tuần 18 đến tuần 19: 1 tiết/ 1 tuần
Học kì II : 18 tuần = 34 tiết
Từ tuần 1 đến tuần 16: 2 tiết/ 1 tuần; từ tuần 17 đến tuần 18: 1 tiết/ 1 tuần

HỌC KÌ I

Phần Mở đầu : ( 3 tiết LT)

Tiết 1 – Bài 1,2: Đặc điểm của cơ thể sống – Nhiệm vụ của sinh học.
Tiết 2 – Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật.
Tiết 3 – Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa ?

Chương 1 : Tế bào thực vật (4 tiết = 2 LT + 2 TH)

Tiết 4 – Bài5: TH- Kính lúp , kính hiển vi và cách sử dụng.
Tiết 5 – Bài6: TH- Quan sát tế bào thực vật.
Tiết 6 – Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật.
Tiết 7 – Bài8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

Chương 2 : Rễ ( 5 tiết = 4 LT + 1TH )

Tiết 8 – Bài 9: Các loại rễ , các miền của rễ.
Tiết 9 – Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ.
Cấu tạo từng bộ phần rễ trong bảng trang 32 Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính.
Tiết 10 – Bài11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ.
Tiết 11 – Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ ( Tiếp theo).
Tiết 12 – Bài 12: TH - Biến dạng của rễ.

Chương 3 : Thân (8 tiết = 5 LT + 1 TH +1 ôn tập +1 kiểm tra)

Tiết 13 – Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân .
Tiết 14 – Bài 14: Thân dài ra do đâu?
Tiết 15 – Bài 15: Cấu tạo trong của thân non.
Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng trang 49. Không dạy (chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây)
Tiết 16 – Bài 16: Thân to ra do đâu ?
Tiết 17 – Bài17: Vận chuyển các chất trong thân.
Tiết 18 – Bài 18: TH - Biến dạng của thân.
Tiết 19 : Ôn tập.
Tiết 20 : Kiểm tra 1 tiết.

Chương 4 : Lá (9 tiết = 7 LT + 1BT + 1TH )

Tiết 21 – Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá.
Tiết 22 – Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá.
- Mục 2: Thịt lá - Phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.
- Câu hỏi 4, 5 trang 67 - Không yêu cầu HS trả lời
Tiết 23 – Bài 21: Quang hợp.
Tiết 24 – Bài 21: Quang hợp (Tiếp theo)
Tiết 25 – Bài 22:Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp -Ý nghĩa của QH.
Tiết 26 – Bài 23: Cây có hô hấp không.
Câu hỏi 4,5 : Không yêu cầu hs trả lời
Tiết 27 – Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu ?
Tiết 28 – Bài 25: TH - Biến dạng của lá.
Tiết 29 : Bài tập : Bài tập trắc nghiệm (tập trung vào nội dung quang hợp và hô hấp) và chữa bài tập trong vở BT sinh học 6.

Chương 5 : Sinh sản sinh dưỡng (2tiết LT)

Tiết 30 – Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Tiết 31 – Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người .
- Mục 4: không trả lời
- Câu hỏi 4: Không yêu cầu hs trả lời

Chương 6 : Hoa và sinh sản hữu tính (7 tiết = 5 LT + 1 ôn tập + 1 kiểm tra)

Tiết 32 – Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
Tiết 33 – Bài 29: Các loại hoa
Tiết 34 : Ôn tập kì I
Tiết 35 : Kiểm tra học kì I
Tiết 36 – Bài 30 : Thụ phấn
HỌC KÌ II

Tiết 37 – Bài 30: Thụ phấn ( Tiếp theo)
Tiết 38 – Bài 31 : Thụ tinh , kết hạt và tạo quả

Chương 7 : Quả và hạt (6 tiết = 4 LT + 2 ôn tập)

Tiết 39 – Bài 32: Các loại quả
Tiết 40 – Bài 33 : Hạt và các bộ phận của hạt.
Tiết 41 – Bài 34 : Phát tán của quả và hạt
Tiết 42 – Bài 35 : Những điều kiện cần
 
Gửi ý kiến