Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Ngọc Hưng
Ngày gửi: 20h:59' 02-04-2013
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
TRường thcs trung tiến
Tổ Tự nhiên
Số: 08/KH - TTN
 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung Tiến, ngày 02 tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên Trường THCS Trung Tiến
Năm học 2013 – 2014I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
1. Tình hình nhà trường:
- Tổng số học sinh toàn trường: 148
- Tổng số lớp: 8
2. Thuận lợi:
- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.
- GV đã được chuẩn hóa về trình độ CM – NV - CT
- Nhà trường đã trang bị kịp thời, đầy đủ SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ
cho việc dạy và học.
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên.
- Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo cho hoạt động dạy và học.
- Có sự hỗ trợ tích cực của nhóm bộ môn.
- Bản thân an tâm công tác.
3. Khó khăn:
- Trường có cơ sở cũ, lạc hậu.
- Chưa có nhiều điều kiện thực hành PPDH tích cực.
- Vẫn còn một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của con cái, do đó một số học sinh còn lười học, còn bỏ học, nên chất lượng bình quân chưa cao.
 
II. Mục tiêu:
1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Phó hiệu trưởng, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
 
III. Nguyên tắc:
1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.
3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.
4. Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.

IV. Nhiệm vụ.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.
- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
V. Nội dung, thời lượng BDTX.
1. Khối kiến thưc bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1:
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).
b. Nội dung bồi dưỡng 2:
Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ). Đã thực hiện với nội dung bồi dưỡng chính trị hè ngày 7,8,9,10/8/2012 gồm 04 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản Nghị quyết TW4; Nghị quyết TW5 – Khóa XI
- Chuyên đề 3: Các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Huyện ủy Diên Khánh trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy; Thông tin thời sự, chính sách trong tỉnh, trong nước và thế giới.
- Chuyên đề 4: Kết quả năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013.
Kết quả điểm bài thu hoạch của CBQL và giáo viên, là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của giáo viên.
2. Khối kiến thức tự chọn
 
Gửi ý kiến