Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: OK
Người gửi: Nguyễn Thành Trung
Ngày gửi: 23h:08' 19-03-2013
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 1010
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thành Trung)
PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đạt Hiếu, ngày 12 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2012-2013


Họ và tên : Nguyễn Thành Trung
Chức vụ : Tổ phó tổ Tự nhiên
Nhiệm vụ: Giảng dạy môn Vật Lí khối 6, 7, 8, 9
Trình độ chuyên môn: Đại Học Sư phạm Vật Lí
Đơn vị công tác: Trường THCS Trần Đại Nghĩa – P. Đạt Hiếu – TX Buôn Hồ – Tỉnh Đăk Lăk.
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX.
- Căn cứ thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Buôn Hồ về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
- Căn cứ kế hoạch của Trường THCS Trần Đại Nghĩa về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013.
- Bản thân tôi tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi
- Trường mới thành lập nên được sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo cấp trên.
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Bản thân cũng quen dần với công nghệ thông tin nên tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn .
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm, giảng dạy, dành nhiều thời gian và điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn
- Ngoài hoạt động dạy học, bản thân còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như: làm công tác chủ nhiệm, công tác LĐ-CSVC … ảnh hưởng đến thời lượng tự học, tự BDTX.
- Do trường mới được thành lập nên cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, chưa thể đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
C. MỤC TIÊU CỦA BỒI DƯỠNG.
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh học sinh.
 
Gửi ý kiến